Değerler Eğitimi

TBMM’nin Görevleri Nelerdir

Genel
19.10.2020
258

TBMM’nin Görevleri Nelerdir

TBMM’nin Görevleri Nelerdir

 • Kanun koymak,değiştirmek ve kaldırmak.
 • Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların Yüce Divanda yargılanmasına karar vermek.
 • Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşüp,kabul etmek.
 • TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
 • Hakimler ve Savcılar Kuruluna 7 üye seçmek
 • TBMM Başkanını seçmek
 • Anayasa mahkemesine 3 üye seçmek
  Sayıştay başkanını ve yardımcılarını seçmek
 • RTÜK ( Radyo Televizyon üst Kurulu)Üyelerini seçmek.
 • Kamu Başdenetçisini seçmek.
 • Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasına uygun bulmak
 • Para basılmasına karar vermek
 • Genel ve özel af ilanına karar vermek (TBMM üye tam sayısının 3/5’i ile)(Orman suçları affedilmez.)
 • Türk silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına izin vermek (Tezkere)
 • Yabancı ülkelere asker göndermek
 • Yabancı ülkelerden gelen askerlerin Türkiye’de kalmasına izin vermek
 • Olağanüstü hal kararlarını onaylamak ve süresini uzatmak
 • Seçim kanunlarını hazırlamak
 • Savaşa ve barışa karar vermek

Bu yazı Sait Zaman hocamızın Vatandaşlık kitabından alıntıdır. Kendisine teşekkürler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.