Değerler Eğitimi

İsim Kökü ile Fiil Kökü Örnekleri

Genel
23.10.2020
810

İsim Kökü ile Fiil Kökü Örnekleri

İsim Kökü ile Fiil Kökü Örnekleri

isim kökü ile Fiil kökü örneklerine geçmeden önce kısaca kök nedir, isim kökü nedir, Fiil kökü nedir, bu kökler nasıl bulunur kısaca bunlara değinelim.

Kök Nedir:

Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir. Kökler yapım eki alarak türerse de bu haline gövde denir. Kökle yapı ve kullanım bakımından ikiye ayrılırlar. Bunlar; isim kökü, Fiil kökü.

İsim Kökleri: Evrende var olan her şeyi adlandırmışızdır. Ev, kitap, kalem… İhtiyaçlar arttıkça yeni şeyler icat ettikçe hepsine yeni adlar veririz. İsim kökleri -mak, -mek mantar eki almazlar.

Fiil Kökleri: İş , oluş, durum ve hareket bildiren sözcüklere Fiil denir. Fiillerin de ek almamış haline Fiil kökü denir. Gel, git, kal, gör… Fiil kökleri mastar  eki -mak, -mek alırlar.

İsim Kökü Örnekleri:

 • Hayal
 • Kalem
 • Masa
 • Rüya
 • Kötü
 • Güzel
 • Kapı
 • Musluk
 • Güm
 • Pat
 • Merhamet
 • daire
 • Üçgen

Fiil Kökü Örnekleri:

 • Bak (Bak kelimesi -mak mastar ekini aldığında bakmak olur. Mastar eki alır o halde Fiil köküdür.
 • Gel (Gel kelimesi -mak mastar ekini aldığında gelmek olur. Mastar eki alır o halde Fiil köküdür.
 • Düş (düş kelimesi -mek mastar ekini aldığında düşmek olur. Mastar eki alır o halde Fiil köküdür.
 • Gez (Gezmek)
 • Koş (koşmak)
 • Duy ( Duymak)
 • Sus (Susmak)
 • Bil (bilmek)
 • Kır (Kırmak)

Not: Kelimenin sonuna -mak, -mek  eki geldiğinde anlamlı oluyorsa Fiil kökü olur. Ama koşmak kelimesi verildiğinde;

Gel +mek=gelmek olur. Anlamlı, Fiil kökü

Koşmak +mak= Koşmakmak oldu. Anlamsız olduğu İçin Fiil değildir. Kökü fiildir ama aldığı ekle fiilden işime dönüşmüştür. ( 8. Sınıfta bu kelimelere fiilimsi diyeceğiz.)