Değerler Eğitimi

Hukuk Türleri Nelerdir

Genel
19.10.2020
291

Hukuk Türleri Nelerdir

Hukuk Türleri Nelerdir

I.MEVZU HUKUK

Bir ülkede yetkili makamlar tarafından yapılan, yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzu hukuk denir. Yetkili makamlar tarafından konulan yazılı kurallardır. Yazı olarak konulmuş kurallara mevzuat denir.

Türk hukuk mevzuatında;

• Anayasa

• Kanun

• Milletler arası antlaşmalar

• Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

• Yönetmelik

• Genelge

• İçtihadı birleştirme Kararları

II.POZİTİF HUKUK(YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK-OLAN HUKUK-MÜSPET HUKUK)

▪ Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının hepsine pozitif hukuk denir. ▪ Pozitif Hukuk= Yazılı Hukuk+ Yazısız Hukuk

III.TABİİ HUKUK(İDEAL HUKUK-DOĞAL HUKUK

▪  Tabii hukuk, yürürlükteki kanunlardan çıkan değil doğadan kaynaklanan hukuk demektir. Bu aslında olan

değil olması gereken hukuktur.

▪ Tabii hukuk nispeten insanüstü, ulaşılmak istenen hukuktur.

IV.TARİHİ HUKUK

▪ Yürürlükte olmayan, yürürlükten kalkmış olan hukuktur.

▪ Ülkemizde 1921,1924,1961 Anayasaları tarihi hukuktur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.