Değerler Eğitimi

Sayıların Yazımı Konu Anlatımı

Genel
24.09.2020
342

Sayıların Yazımı Konu Anlatımı

Sayıların Yazımı Konu Anlatımı

Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır.

 • İki yıl sonra okul bitecek ( 2 yıl sonra  okul bitecek yazımı yanlış olur.)
 • İşini iki gün sonra yaptın.
 • Dört kişi geldi ve seni sordu.
 • Altı tane kalem aldım.

Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.

 • Bugün saat 11.45’te kursum var.
 • 2 metre ipe ihtiyacımız var.
 • Marketten 4 kg domates aldım.
 • Ahmet bayramda babasından 50 TL harçlık aldı.
 • 10.00’da okulda olmalısın.

Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.

 • İki yüz elli gün sonra çıktı geldi.
 • Yirmi beş
 • Otuz altı
 • Yedi yüz yirmi altı
 • Kırk dört

Para ile ilgili işlemler ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Buradaki amaç belgenin üzerinde sonradan değişiklik veya ekleme yapılamasını önlemektir.

 • 432,45 (dörtyüzotuzikiTL, kırkbeşKr)
 • 750 TL (yediyüzelliTl)

Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.

 • 7500450—7,500,450
 • 2300—2,300
 • Sivas’ın nüfusu 634,328)

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen “bin, milyon, milyar ve trilyon” sözleri harfle yazılabilir.

 • Bu sene aramıza 700 bin kişi daha katıldı.
 • 83 milyon bizi izliyor.
 • Bugün 5 milyon 300 bin yeni ayakkabı ürettik.

Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

 • 7,25 metre
 • 42,5 litre
 • 7,3 ortalaması var

Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

 • Yarışmayı 5. sırada bitirdi.
 • Yarışmayı 5’inci sırada bitirdi.
 • Bu seneki sınavda öğrencimiz 1. oldu.
 • Bu seneki sınavda öğrencimiz birinci oldu.
 • 5. oldu
 • Beşinci oldu.

Not: 6. Yazarken altı ve ıncı birleştiğinden 6’ncı şeklinde yazılması gerekir.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.