Değerler Eğitimi

Çevredeki Canlı ve Cansız Faktörler Nelerdir

Genel
01.07.2020
395

Çevredeki Canlı ve Cansız Faktörler Nelerdir

Çevredeki Canlı ve Cansız Faktörler Nelerdir

Çevre hakkında birçok farklı tanım yapmak mümkün. Şimdi genel geçer bir tanıma bakalım

Çevre; Canlı varlıkların içerisinde yaşadıkları ve karşılıklı etkileşim içerisinde oldukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama verilen addır. Çevre;

  •  Canlı varlıklar ile
  • Canlı  varlıkları etkileyebilecek her türlü cansız varlıklardan meydana gelmektedir.

Örneğin; Bir çöl, bir orman, bir vadi, bir deniz,  bir göl, bir mağara ya da bir akvaryum canlı ve cansız varlıkların etkileşim içerisinde oldukları çevrelerdir.

Çevredeki canlı ve cansız varlıklar kısaca:

Çevredeki canlı faktörler: Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar

Çevredeki cansız faktörler:  hava, su, toprak, mineral, iklim, sıcaklık, nem, vb.

Çevredeki Canlılar:

  • Üreticiler: Ağaçlar, bitkiler
  • Tüketiciler: Hayvanlar (Aslan , zürafa vb.)
  • Ayrıştırıcılar:  Bakteriler, mantarlar

Değerler Eğitimi

Doğal Çevrenin Yok Edilmesi Nelere Neden Olur

Çevre Kirliliğinin Yol Açtığı Zararlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.