Değerler Eğitimi

Mevlevilik Hakkında Kısaca (Ders Notları)

Genel
18.06.2020
417

Mevlevilik Hakkında Kısaca

Mevlevilik Hakkında Kısaca,

Kurucusu Mevlana Celalettin Rumi’dir.

Mevlana Kimdir Kısaca:

 • 1209 yılında Horosan’ın Belh şehrinde doğmuştur.
 • Babası dönemin ünlü alimlerinden Bahauddin Veled’dir.
 • Küçük yaşta ailesi ile birlikte Konya’ya yerleşmiştir.
 • Babası ve dönemin diğer ünlü alimlerinden ders almıştır.
 • Arapça ve Farsçayı çok iyi öğrenmiştir.
 • Tefsir, hadis, fıkıh gibi islam ilimlerinde uzmanlaşmıştır.
 • Dönemin edebiyat dili Farsça olduğu için eserlerini Farsça olarak kaleme  almıştır.
 • Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fıhı Mafih en önemli eserleridir.
 • 1270 yılında Konya’da vefat etmiştir.

Mevlevilik Nedir:

 • Mevlananın fikir ve düşüncelerini benimseyen tasavvuf akımıdır.
 • Mevlevilik, İnsanın yüceltir, ortak (evrensel) değerleri ön plana çıkarır.
 • Manevi ve ahlaki yönden insanı yüceltmeyi arzular. İnsan sevgisi, Allah sevgisi, hizmet Mevlevi’ler için önemlidir.
 • Mevleviliğe göre Allah insanı yüceltmiş, ona göre insana gereken değeri vermek gerekir.

Mevlevilikte Nelere Önem Verilir:

 • İbadetlere çok önem verir.
 • İbadetlerin gösterişten uzak, samimiyetle yapılması gerekir.
 • İslamdaki sevgi hoşgörü ön plana çıkarılır.
 • Hayatın anlamı üzerine durulur.
 • İnsanın evrendeki üstün konumu vurgulanır.
 • Başkalarının hatalarını yüzüne vurmamak önemlidir.
 • Başkalarını incitmemeye çalışılır.
 • Milliyet, din, dil, ırk , zengin, fakir ayrımı yapılmaksızın tüm insanların sevilmesine önem verilir.
 • İnsanın kalbini karartan kin, hırs, kibir, kıskançlık gibi kötü davranışlardan uzak durulması öğütlenir.
 • Zayıfları gözetmek, yardım etmek önemlidir.
 • Doğruluk ve adalet insanı mutluluğa götürür.
 • Sema ayini önemlidir.

Sema Ayini Nedir:

 • Müzik eşliğinde ve belli bir düzel içerisinde yapılan dini törenlerde.
 • Sema ayinini gerçekleştiren kişilere semazen denir.
 • Sema ayininin yapıldığı yere de semahane denir.

Divan edebiyatımızın son büyük şairlerinden Şeyh Galib  Galata Mevlevihane’sinin en önemli Şeyhlerinden birisidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.