Değerler Eğitimi

Kadirilik Hakkında Kısaca

Genel
16.06.2020
360

Kadirilik Hakkında Kısaca

Kadirilik Hakkında Kısaca

Abdülkadir Geylani’nin fikirlerini ve görüşlerine dayanır.

Abdülkadir Geylani Kimdir:

 • Hazar Denizinin güneybatısında bulunan Geylan Bölgesindeki Neyf köyünde dünyaya gelmiştir.
 • Küçük yaşında babası vefat ettiği için annesi ve dedesi ile büyümüştür.
 • Küçük yaştan itibaren dini ilimlerde kendisini geliştirmiştir. ( fıkıh, tefsir, hadis, kıraat)
 • Zaman içerisinde tasavvufa yönelmiştir.
 • Zamanın önemli mutasavvıflarından ders almıştır.
 • Zamanla kendisi de önemli mutasavvıflardan olmuştur.
 • Kuran ve sünnet ilkelerine uygun olarak yaşamıştır.
 • Cömertlik, alçak gönüllülük, sade giyim, sabıra önem vermiştir.
 • 1166’da Bağdat’ta vefat etmiştir.

Kadiriliğin İlkeleri Nelerdir:

Kadiriliğin 5 temel ilkesi vardır. Bunlar;

 • Himmeti Yüceltmek
 • Haramdan Uzak Durmak
 • Hizmeti Güzelleştirmek
 • Azmi Artırmak
 • Nimete Saygı Duymak

Değerler Eğitimi

Yesevilik Nedir Kısaca

Tasavvufta Aşk

Yunus Emre Hayatı, Yunus Emre Hakkında

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.