Değerler Eğitimi

Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir

Genel
03.05.2020
460

Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir

Temel Hak ve Özgürlükler Nelerdir

İnsan olmanın getirdiği bazı haklar ve özgürlüklerimiz vardır. Bu özgürlükler ve haklarımız toplumsal kurallar, devletlerin yasaları İle belirlenmiştir.
Yazımıza geçmeden önce hak nedir, özgürlük nedir kısaca bunlara bakalım.

Hak Nedir: Kişilerin herhangi bir iş kapsamında istediğini yapma yetkisine hak denir.

Özgürlük Nedir: Kişilerin, başka bir insana zarar vermeden ve başkalarının haklarını kısıtlamadan istediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir.

Tanımlardan da yola çıkarak şimdi temel haklarımız nelerdir Maddeler halinde onlara bakalım.

Temel Haklarımız Nelerdir:

kişilerin Doğumdan ölüme kadar süren yaşamını insanca sürdürmesi için gerekli olan hakların tümüne denir.

 • Yaşama hakkI : İnsanın en temel haklıdır. Hem insan hakları hem de anayasalar İle güvence altına alınmıştır.
 • Kişi dokunulmazlığı hakkı: Kişiye hem fiziken hem de ruhen Zarar gösteremez kimse.
 • Sağlık Hakkı; Herkesin sağlıklı yaşama, sağlık hizmeti alma ve sağlık hizmetinde. Faydalanma hakkı vardır.
 • Eğitim hakkı; Eğitim belli bir zümreye ait değildir. Herkes eğitim-öğretim hakkına sahiptir.
 • Dilekçe hakkı; Şikayet ya da önerilerini herkes dilekçe vasıtası İle yöneticilere aktarma ve buna göre cevap verilme halkına sahiptir.
 • Özel yaşamın gizliliği; Kimsenin özel eşyalarına ( çantası, cepleri, cüzdanı…) dokunulamaz. Mülküne izinsiz girilemez. Eşyaları gasp edilemez. Kimsenin aile ve kişisel yaşamı ifşa edilemez.
 • Konut dokunulmazlığı; Kimsenin evine, yazlığına, mülküne izinsiz girilmez.
 • Seçme ve seçilme hakkı; herkes ülke yönetimine katılmak için seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu amaçla siyasi parti kurabilir ve siyasi partilere üye olabilir.

Temel Özgürlüklerimiz Nelerdir

İnsanlar başkalarının yaşamına müdehale etmeden, başkalarına maddi, manevi zarar vermeden, hakaret etmeden dilediği gibi yaşayabilir. Bu özgürlükler devlet tarafından da koruma altında olup yasalarda belirtilmiştir.

Temel özgürlüklerimize bakacak olursak;

 • Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü ( Başkalarına hakaret etmeden)
 • Basın özgürlüğü ( Doğru haber yaparak)
 • Din ve vicdan özgürlüğü
 • Haberleşme özgürlüğü
 • Yerleşme ve seyahat özgürlüğü ( İnsan istediği yerde yaşayabilir. Zorla sen burda yaşayacaksın demek insan onuruna ve özgürlüğüne aykırıdır.)
 • Toplantı hak ve özgürlüğü
 • Bilim ve sanat özgürlü

Hak ve özgürlüklerimizi bildiğimiz kadar sorumluluklarımızı da iyi bilip ona göre davranmalıyız.

Değerler Eğitimi
Özgür Olmak Sizce Neden Önemlidir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.