Değerler Eğitimi

Paragraf Sorularında Sıkça Kullanılan Kavramlar 2

Genel
03.05.2020
901

Paragraf Sorularında Sıkça Kullanılan Kavramlar 2

Paragraf Sorularında Sıkça Kullanılan Kavramlar 2

Bir önceki yazımızın devamı olan bu yazımız da paragraf sorularında bizlere sıkıntı çıkaran, afallayıp kalmamıza sebep olan anlamını bilmediğimiz kelimelerdir. Aslında temelinde kitap okumamaktan, gündemi takip etmemekten kaynaklı bir sıkıntıdır. Bura da adı geçen kelimeleri normalde lise  8. sınıf, 7. sınıf, 6. Sınıf öğrencilerinin iyi bilmesi gerekir. Çünkü okuyacağı kitaplar, dergiler falan düşündüğümüz de bilmesi gereken kelimelerdir. Ama bizler maalesef hem gerektiği kadar kitap okumuyor hem eleştirel bakmıyoruz. Anlamını bilmediğimiz bir kelime duyduğumuzda okuduğumuz da araştırıp öğrenmek, günlük hayatta kullanmak yeri geçiştirip gidiyoruz. İlk yazımızda da olduğu gibi bu yazımızda da paragrafta karşımıza çıkan terimlere değineceğiz.

Sınavlarda Çıkan Anlamını Bilmediğimiz Kelimeler

 • Endişe: Tasa, kaygı:
 • Gerçekleşmemiş Beklenti: Bir olay ya da durumun beklenildiği biçimde sonuçlanmaması, beklentinin
  gerçekleşmemesi
 • Erek: Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
 • Günaşırı: İki günde bir
 • Geriye Dönüş: Yazarın, anlattıklarının şimdiki zamanından ayrılarak geçmişe gitmesi.
 • Hayıflanmak: Acınmak, üzülmek, yerinmek, esef etmek
 • Görece: Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen
 • İçerik (Cümlesi): Eserin konusundan, anlatımında verilmek istenen düşünceden söz eden cümlelerdir. Bu cümlelerde “Neyi anlatıyor?” “Eserde hangi konu ele alınmış?” sorusuna cevap aranır.
 • Görüş: Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir
 • Hümanist: İnsancıl
 • Gözlem: 1. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi 2. Bir nesnenin, olayın niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
 • İhtimal: 1. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık 2. (Edebiyatta) Gerçekleşmesi kesin bir
  sebebe bağlanamayan bazı olay veya durumların olabilirliği hakkında söylenmiş ifadelerdir.
 • Güdü: Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik.
 • İkilem: İnsanı çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu.
 • Güdüm: 1. Yönetme işi, idare. 2. Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü.
 • İkircikli: Kararsız
 • İlinti: 1. İlgi, ilişki zorunluluğu 2. Dert, işkil, kuruntu, üzüntü, kaygı, iç sıkıntısı (Halk
  dilinde)

Sınavlarda Çıkan Anlamını Bilmediğimiz Kelimeler

 • İma: Dolaylı, üstü kapalı anlatma
 • Jenerasyon: Kuşak, nesil
 • İmge: 1. Hayal, hülya 2. Genel görünüş, izlenim, imaj
 • Jest: Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel
  veya iradeli hareket
 • İndirgemek: Bir işi daha kolay kısa ve yalın hale getirme
 • Kadirşinas: Değerbilir
 • İnisiyatif: Öncecilik, üstünlük, karar verme yetkisi
 • Kanıksamak: Alışmak
 • İrdelemek: Detaylı olarak incelemek
 • Kani: Kanmış, inanmış
 • İroni: 1. Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. 2. Gülmece Buluşmaya geç kalan birine “Yine erkencisin” demek.
 • Katiyet: Kesinlik
 • İstikrar: Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
 • Kinaye: 1. Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz 2. Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz
 • İşlevsel: İşlevle ilgili, fonksiyonel, bir nesne veya bir kimsenin iş görme yetisini ifade etmek
 • Kitle: İnsan topluluğu
 • İtina: Özen:
 • İvedi: Acele, acil
 • Kriter: Ölçüt, kıstas
 • Mütemadiyen: Ara vermeden, sürekli olarak
 • Kuram: Kanıtlanmamış, teori, soyut bilgi
 • Mütevazı: Alçak gönüllü
 • Kurgu: Gerçek olmayan Yazarın son romandaki kişiler ve anlatılan olaylar tamamen kurgudur.
 • Nicelik: Sayılabilen ölçülebilen, azlık, çokluk
 • Küçümseme (Cümlesi): Alay etme, aşağılama
 • Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet

Paragraf Sorularında Sıkça Kullanılan Kavramlar 1 için TIKLAYINNNNNNNNNNNNNNNN

Paragraf Sorularında Sıkça Kullanılan Kavramlar 3 TIKLAYINNNNNN

Değerler Eğitimi

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.