Değerler Eğitimi

Fiilimsiler Online Test

Genel
24.05.2020
693

Fiilimsiler Online Test

Fiilimsiler Online Test;

FİİLİMSİLER: fiil kök ve gövdelerine gelerek türeyen, cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.

Fiilimsiler üçe ayrılır;

  • İsim Fiil
  • •SıfatFiil
  • Zarf Fiil

İsim Fiil; Fiillere getirilen “-ma / -me, -mak / -mek, -ış / -iş / -uş / – üş” ekleriyle yapılır. Bu ekler fillere gelerek onları cümle içinde “isim” yaparlar.

Sıfat Fiil;  Fiillere kök ve gövdelerine getirilen “-an (-en), -ası (-esi), -maz (-mez), -ar (-er / -ır / -ir / -r), -dik (-dik / -duk /-dük), -acak (-ecek), -mış (- miş / -muş / -müş)” ekleriyle yapılır.

Zarf Fiil (Bağ Fiil): Fiillere kök ve gövdelerine getirilen “-ken, -alı       (-eli), -madan (-meden), -ince (- ınca / -unca / -ünce), -ip (-ıp / -up / -üp), -arak (-erek), – dıkça (-dikçe / -dukça / -dükçe / -tıkça /-tikçe / tukça /          – tükçe), -e… -e (-a… -a), -r… –maz (-r… -mez), -casına (- cesine), -meksizin                       (-maksızın), -dığında (-diğinde / – duğunda / -düğünde / -tığında / -tiğinde / -tuğunda / – tüğünde)” ekleriyle oluşturulan sözcüklerdir.

Şimdi isterseniz Fiilimsiler ilgili Online test çözelim.

Fiilimsiler Online Testi

Başla
Tebrikler - Fiilimsiler Online Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Değerler Eğitimi

Soyut ve Somut Anlam Online Test

Atasözleri ve Deyimler Online Test

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.