Değerler Eğitimi

Fiilde Çatı Örnekleri, Konu Anlatımı

Genel
19.05.2020
1.262

Fiilde Çatı Örnekleri, Konu Anlatımı

Fiilde Çatı Örnekleri, Konu Anlatımı

Fiilde Çatı ikiye ayrılır:

 • Öznesine göre fiilde çatı
 • Nesnesine göre fiilde çatı

ÖZNESİNE GÖRE FİİLDE ÇATILAR

Öznesine göre fiil çatıları dörde ayrılır:

 • Etken
 • Edilgen
 • Dönüşlü 
 • İşteş

Etken Çatılı Fiiller: İşi yapan gerçek ve gizli bir öznenin olduğu fiillere etken çatılı fiiller denir. Yüklemin bildirdiği işi yapan bellidir.

 • Ahmet bugün okula geldi. ( Geldi yüklem. Gelen kim? Ahmet – Gerçek Özne)
 • Sivas’tan Ankara’ya akşam karanlığında gitti. ( Gitti yüklem. Giden kim? O – Gizli Özne)
 • Çocuklar okula başladı. ( Başladı yüklem. Başlayan kim? Çocuklar – Gerçek özne)

Edilgen Çatılı Fiiller: Öznesi sözde özne olan -l ve -n eklerini alan çatılara denir. İşi kimin yaptığı belli değildir. İşin başkası tarafından yapıldığı anlaşılır. 

 • Bahçenin duvarı bayandı. ( Boyandı yüklem. Boyanan ne? Duvar-  özne. Peki duvar kendi kendine boyandı? Hayır başkası tarafından. Başkası tarafından yapıldığı için Sözde özne kullanılmıştır.)
 • Elbiseler askılıda asıldı. ( Asıldı yüklem. Asılan ne? Elbiseler- Özne. Peki elbiseler kendi kendine mi asıldı? Hayır başkası tarafından. Başkası tarafından yapıldığı için Sözde özne kullanılmıştır.

Dönüşlü Çatılı Fiiller: Cümlede özne hem işi yapandır hem de yapılan işten etkilenendir. Fiil kök ve gövdesine getirilen –n ve –l ekleriyle dönüşlü çatılı fiiller yapılır.

 • Dışarı çıkmak için hazırlandı.
 • Yenievetaşındı.

İşteş Çatılı Fiiller: Fiil tabanına “–ş, -ış, -iş, -uş, -üş,” eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. İşteş fiillerde bir işin birden çok özne tarafından birlikte ya da karşılıklı olarak yapıldıkları anlamı vardır.

 • Fıkrayı anlatınca hepimiz birden gülüştük. (İşteş çatılı fiil Birliktelik anlamı katmıştır.
 • Sınıfta birbirlerine bakıştılar. (İşteş çatılı fiil cümleye Karşılıklı anlamını katmıştır.)
 • Okullar açılınca arkadaşlarımızla görüştük. ( İşteş çatılı fiil cümleye birliktelik anlamı katmıştır.)
 • Onunla otobüste tanıştık. ( İşteş çatılı fiil cümleye karşılıklı anlamını katmıştır.)

NESNESİNE GÖRE FİİLDE ÇATILAR

Nesnesine  göre fiil çatıları dörde ayrılır:

 • Geçişli
 • Geçmişsin
 • Olduran 
 • Ettirgen

Geçişli Çatılı Fiiller: Nesne alabilen eylemlere denir. Bir cümle eğer ki nesne alıyorsa geçişli çatılı cümledir. Eylemin başına “onu” sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı oluyorsa geçişli çatılı fiildir. 

 •  Kuzunun başını  sevdi. (Sevdi yüklem. Seven kim o, özne. Peki o neyi sevdi? Kuzununbaşını- Nesne) ( Onu sevdi )
 • Masanın üzerinden kalemi aldım. ( Onu aldım)
 • Tahtayı sildi. ( Onu sildi)
 • Yemeğimi yedim. ( Onu yedim)
 • Bahçede sevimli bir kedi gördüm( Onu gördüm)
 • Bahçedeki tavukları gördüm. (Onu gördüm)

Geçişsiz Çatılı Fiiller: Nesne alamayan eylemlere denir. Eylemin başına “onu” getirdiğimizde anlamsız oluyorsa geçişsiz çatılı fiildir.

 • Kız hüngür hüngür ağladı. ( Ağladı yüklem. Ağlayan kim? Kız özne. Nasıl ağladı? Hüngür hüngür zarf tümleci) Nesne almamıştır. ( onu ağladı- anla msız)
 • Yatağa yattı. ( Onu yattı- anlamsız)
 • Kurbağa bir taştan öteki taşa zıpladı. ( Onu zıpladı- anlamsız)
 • Arkadaşları onun  esprisine güldü. ( onu güldü- anlamsız)

Ettirgen Çatılı Fiiller: Zaten geçişli olan bir eylemin  -dır, -r, -t eklerinden birisi getirilerek geçişliliği derecesini artırmaktır. Burada özne sözde öznedir. İşi başkasına yaptırır.

 • Köpeği komşunun çocuğuna sevdirdi. (Onu sev- geçişli, onu sevdir- yinegeçişli)
 • Çocukları otogardan aldır ( Onu al- geçişli, Onu aldır- yine geçişli)

Oldurgan Çatılı Fiiller: Geçişsiz olan bir eylemin -dır, -r, -t eklerinden biriyle geçişli hale getirilmesidir.

 • Evin kapısına gelince dur. ( Onu dur- Anlamsız olduğu için nesne almamıştır o yüzden Geçişsizdir.
 • Evin kapısına gelince durdur.( Onu durdur- Anlamlı olduğu için geçişsiz olan eylem geçişli hale gelmiştir.)

Değerler Eğitimi

İslamiyette Önceki Türk Şiiri Ders Notu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.