Değerler Eğitimi

El Sanatları Hakkında Bilgi

Genel
07.05.2020
463

El Sanatları Hakkında Bilgi

El Sanatları Hakkında Bilgi

Geçmişten günümüze gelen, el emeği alın teri taşıyan, estetik kaygı İle oluşturulmuş sanat değeri taşıyan üretimlerinin.

El sanatları içinde barındırdığı estetik ile hazır alınan, fabrikasyon ürünlerden hemen kendini ayırt eder. El sanatlarında bir milletin kültüründen, örf ve adetlerinden izler görmek mümkündür. Fakat zamanla fabrikaların çoğalması, üretimin ucuzlaması ve insanın güzelliklerden ziyade fiyatına bakmasıyla bir çok el sanatı yok olmaya yüz tutmuştur, bir çoğu da yüz tutuyordur.

Şimdi isterseniz el sanatlarımız nelerdir kısaca bakalım;

Ebru Sanatı: Su üzerine boyalar vasıtası İle yapılan desenlerin özel bir metot ve malzemeler ile kağıda aktarıldığı sanattır. Ebru sanatı estetik açıdan çok güzel, çok beğenilen, sabır isteyen bir sanattır. Sanatçı duygularını, hayallerini, kültürünü yansıtabilir.

Hat Sanatı: Hüsn-ü Hat olarak da bilinen bu sanat, özellikle Kur’an harflerinin güzel yazılması ve süslenmesi ile oluşan sanattır.

Ahşap Oymacılığı: Ağacı oyarak, kapı, dolap gibi nesnelere estetik katılan sanatlardır.

Çinicilik: Seramik ve çini işçiliği ile özel sembol şekillerin süslendiği sanattır.

Taş İşçiliği: Cami, medrese, gibi yapıların seslenmesinde taşlara şekil vermek, taşa ruh katmak için yapılan sanatta.

Bakırcılık: Bakır levhalar, tepsi gibi eşyaların işlenmesi, onlara ruh katması

Ciltcilik Sanatı: Eski el yazması eserlerin kapaklarını süslemek için yapılan sanattır.

Kağıt Oymacılığı: Kağıt üzerine çizilen figürlerin oyularak, kesilerek yapıldığı sanattır. Diğer bir adı da “katı sanatıdır”

Minyatür Sanatı: Eski yazma kitapları süslemek için yapılmış, ince bir sanatla işlenmiş, renkli resimlerdir.

Tezhip Sanatı: El yazması kitap sayfalarına, hat levhalara, hilye-i şeriflere, ferman ve tuğralara altın tozu ve birtakım özel boyalarla yapılan ince süslemelerdir.

Cam süsleme ( Vitray) Sanatı: Özellikle mimari mekanların camlarını süslemek amacıyla desenler çizilmesidir.

El sanatları teknolojinin gelişmesi, insanların tüketim kültürüne alışması ve estetik kaygının yok olmaya başlamasıyla zamanla yok olmaktadır. Sanat eserleri bir toplumun aynasıdır. Sanat eserlerinde kullanılan semboller, şekiller kültürel öğleleri barındırmaktadır.

Değerler Eğitimi

Güzel Sanatlar Nelerdir, Güzel Sanatlar Hakkında

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.