Değerler Eğitimi

Ünlü Düşmesi Örnekleri

Genel
27.04.2020
877

Ünlü Düşmesi Örnekleri

Ünlü Düşmesi Örnekleri

İki heceli olup birinci hecesinde geniş (a, e, o, ö), ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunduran bazı Türkçe ve yabancı kelimelere ünlü ile başlayan veya tek ünlüden oluşan bir ek getirildiğinde kelimenin vurgusuz hâle gelen ikinci hecesindeki dar ünlünün düşmesine hece düşmesi denir. Buna orta hece düşmesi de denir.

Şimdi isterseniz örnekler üzerinde inceleyelim.

  • Burnuma değişik kokular geldi.

Burun +um = burunum olur. Fakat aradaki u düşerek burnum yazılır.

  • Ağzım boş durmuyordu

Ağız+ım=Ağızım olur. Fakat aradaki I düşerek ağzım olur.

  • Gelişimde uyku çok önemli.

uyu+ku=uyuku olur. Fakat aradaki u düşer ve uyku olur.

  • Çevrim dışı görünüyordu.

Çevir+im= çevirim olur. Fakat aradaki i düşerek çevrim olur.

  • Fikrimiz onun için önemli değil.

Fikir+imiz=fikirimiz olur. Fakat aradaki i düşerek Fikrimiz olur.

  • Alnımda yazılan yazı kaderimdir.

Alın+ım= alınım olur. Fakat aradaki i ünlüsü düşerek alnım olur.

  • Kahvaltı çok güzel olmuştu.

Kahve+altı=kahvealtı olur. Fakat aradaki e ünlüsü düşerek kahvaltı olur.

  • İsmim Galip’tir benim.

İsim+im=isimim olur. Fakat aradaki i ünlüsü düşerek ismim olur.

  • Oğlu bugün yanımıza geldi.

Oğul+u=oğulu olur. Fakat aradaki u ünlüsü düşerek oğlu olur.

  • Burda olan burda kalır.

Bura+da=burada olur. Fakat istenilirse a ünlüsü düşerek burda şeklinde de yazılabilir.

Galip Hatip

Değerler Eğitimi

Sesteş Kelime Örnekleri

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.