Değerler Eğitimi

Paylaşmakla İlgili Ayet ve Hadisler

Genel
19.04.2020
684

Paylaşmakla İlgili Ayet ve Hadisler

Paylaşmakla İlgili Ayet ve Hadisler

Dinimiz islam değerlere ve ahlaki kurallara büyük önem verir. Sağlıklı bir toplum oluşturmada da değerlerini bilen, uygulayan insanlar yetiştirmeyi arzular. Yüce kitabımız Kur’an-I Kerim de ve Peygamberimizin hadislerinde buna vurgu yapılır.

Sözleri fazla uzatmadan paylaşmakla ilgili ayet ve hadislere birlikte bırakalım.

 • Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71–72).“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.” (Buharî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)
 •  “Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)
 • “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.” (Müslim, Îmân, 93; Tirmizi, Sıfâtü’l-Kıyame, 56).
 • “Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56).
 • “Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.” (Buhârî, Edeb, 57)
 • “Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” (Allah sana merhamet etsin) demek.” (Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4; İbn Mâce, Cenâiz, 1).

Paylaşmakla İlgili Hadisler Ayetler

 • “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Müslim, Birr)
 • “Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 54).
 • Allah bana: Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki, hiç bir kişi diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç bir kimse, bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti.” (Müslim, Cennet, 64; Ebû Dâvûd, Edeb, 40; İbni Mâce, Zühd, 16).
 • “Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız, ve hased etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz. Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl değildir.” (Buhârî, Edeb, 57, 58, 62; Müslim, Birr, 23, 24, 28, 30–32).
 • Bütün mü’minler kardeştir” (Hucurat Suresi / 10)
 • Verdiğiniz her hayır ( sadaka ) kendiniz içindir. Allah rızasını umarak yaptığınız her hayrın karşılığı size eksiksiz olarak verilir.  ( Bakara 272 )
 • İyilik ve ( Allah’ın yasaklarından sakınma üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah’tan korkun ; çünkü Allah’ın cezası çetindir. ( Maide suresi 2 )

Değerler Eğitimi

Paylaşmakla İlgili Özlü Sözler

Paylaşmakla İlgili Atasözleri ve Anlamları

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.