Değerler Eğitimi

Mimari ve Sanat Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır

Genel
16.04.2020
842

Mimari ve Sanat Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır

Mimari ve Sanat Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır

Mimari ve sanat arasındaki ilişkiyi daha iyi kavramak için önce kavramların anlamlarına ve çağrışımlarına bakalım.

Mimari Nedir: Mimari, insanların barınma, savunma, ibadet etme gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için belli ölçü ve kurallara uygun olarak, estetik kaygısı güderek mekân ve yapı hazırlamadır.
(Alman mimar Ludwig Mies Van der Rohe’nin ‘Asra hâkim olan zihniyet mimarî vasıtasıyla mekâna dönüşür’ şeklinde özetlediği sanattır. Bu noktadan hareketle kişinin iç dünyasını en iyi yansıtan sanat dallarından biridir mimari. Ancak diğer sanatlardan ayrılan bir yönü vardır. Mimari sizi de şekillendirir.)

Sanat Nedir: Kısaca belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur.

Tanımlardan yola çıkacak olursak mimari ile sanat arasındaki ilişkinin kuvvetli olduğunu görmekteyiz. Sanat ve mimari estetik kaygı üzerine şekillenir. Mimari bir eserde üretme, duyguların dışa vurumuve estetik kaygı olduğundan çok rahat mimari bir sanat diyebiliriz. Bir sanat Eserinin karşısına geçip baktığınızda size bir haz verir. Mimari eserlerde öyledir. Şöyle mimari bir eserin karşısına geçtiğiniz de ciddi bir emeği, düşünceyi, estetik kaygı ve hazzı rahatça görebilirsiniz. Hem mimari öyle bir sanattır ki duygu şekil alır, aynı zamanda fayda da sağlar. (Mimari eserler bizlerin barınma, korunma, ibadet vb. İhtiyaçlarımızı karşılar.)

GALİP HATİP

Değerler Eğitimi

Güzel Sanatlar Nelerdir, Güzel Sanatlar Hakkında

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.