Değerler Eğitimi

Milli Kültür Öğeleri Nelerdir

Genel
26.04.2020
701

Milli Kültür Öğeleri Nelerdir

Milli Kültür Öğeleri Nelerdir

Öncelikle milli kültür nedir buna bakalım.   Milli kültür bir millete özgü inanç ve davranışlar bütünüdür. Bir milletin toplumsal yaşamının parçası olan dil, düşünce, gelenek, yasalar, yaptıkları aletler, kullandıkları tekniklerdi. Kültür toplumdan topluma farklılıklar gösterir. Toplumların olaylara, durumlara, sorunlara, bakışı farklı olduğundan, ayrıca yaşam biçimlerininde etkisiyle farklı milletlerin farklı kültürleri oluşur. Buna da milli kültür denir.

Peki milli kültürün ana unsurları nelerdir, kısaca bunlara bakalım;

  • Dil
  • Din
  • Sanat
  • Gelenek ve görenekler
  • Dünya görüşleri
  • Tarih

Yukarıda gördüğünüz unsurlar bir milletin milli kültürünü oluşturur. İsterseniz bu başlıklara biraz daha yakından bakalım.

Milli Kültür Öğeleri

Dil: Kültürel unsurların temelini dil oluşturur. Çünkü dilin olmadığı yerde diğer öğelerin meydana gelmesi imkansızdır. Dil içerisinde tüm kültürel unsurları barındıran kapsayıcı ve kültür açısından hayati bir kavramdır. Zihin yapımızı, düşünce yapımızı açığa çıkarır.

Din: Dinin insanlar ve milletler üzerindeki etkisi çok büyüktür. Din insan yaşamını tamamıyla değiştirir. Belli kalıplara sokar. Bu da kültürün oluşumunda, şekillenmesinde çok önemlidir. Örneğin Türklerin İslamiyeti benimsemesi ile hayatlarının her alanında İslami unsurların görülmeye başlaması dinin kültür üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyar.

Gelenek ve Görenekler: Milletlerin yazılı olmayan fakat milletin geneli tarafından kabul gören kanunlarıdır. Bunlar insanın toplum içerisindeki davranışını düzenler.Her davranışı kanunla açıklamak, yürürlüğe sokmak mümkün değildir. Örneğin kanunla zorla yardımlaşmayı sağlayamazsınız ama gelenek ve göreneklerle bunu sağlamak mümkün.  Örneğin düğünler, orada takılan takılar yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneğidir. Bu yapmak için yazılı bir kanunda yoktur.

Sanat: Milli Kültür Öğeleri Nelerdir: Bir kişinin, milletin duygularının, estetik kaygısının ve düşünce dünyasının dışa vurumudur. İnsan da.ma güzeli arar bu nedenledir ki her milletin sevdiği ses, renk, mekan algısı farklıdır. Her millet kendi zevki ve estetik anlayışına göre sanat eserleri oluşturur.

Dünya Görüşü: Her milletin dünyaya bakışı, dünyayı, yaşamı yorumlayıcı farklıdır. Her millet kendi felsefesini oluşturur. Olayla ve durumlar karşısında her millet farklı tutum takınır. Bu da onların dünya görüşlerini ortaya koyar. Örneğin acılara, zulümlere, haksızlıklara tüm dünya göz yumarken bizler ülke olarak adalet, merhamet, yardımlaşma gibi gibi değerlerimizin göz önünde bulundurarak haksızlığa, adaletsizliğe karşı çıkıyoruz. İşte bu felsefe bizim kültürel unsurumuzu oluşturur.

Tarih: Milli  Kültür Öğeleri Nelerdir: Tarih bir yol gibidir. Bizde yolcu nerden gelip nereye gittiğimizi gösterir. Bizi yakınlaştıran, ortak acılar, sevinçler, ülküledir. Tarih biz şekillendirir ve kültürümüzün hem oluşması hem de aktarılmasında rol oynar.

Galip HATİP

Değerler Eğitimi

Milli Kültürümüzü Yansıtan Unsurlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.