Değerler Eğitimi

Basit Kelime Nedir

Genel
27.04.2020
473

Basit Kelime Nedir

Basit Kelime Nedir

Basit kelime kelimenin kök halinde olması ya da çekim eki ( Hal eki, zaman eki, çokluk eki) almasıdır. Basit kelimelere gelen ekler kelimenin anlamını değiştirmez. Yani yeni bir kelime oluşturmaz.

Kalem …..Kök halindedir, basittir.

Kalemler…….Kelimenin anlamı değişmez sadece sayısı değişir. Bu nedenle basittir.

Kalemlik …..Kalem farklı şey, kalemlik farklı şey. Yani kelimenin aldığı ek, kelimenin anlamını değiştirmiş. Bu nedenle basit değildir. Yapım eki aldığı için türemiştir.

Başka bir örnek verecek olursak;

Ev……..Kök halinde olduğu için basittir. ( kök halindeki sözcükler basittir)

Evde…….. Ev kelimesinin anlamı değişmemiş, sadecebulunma hal eki alarak yeri değişmiş. Hal eki almış. Hal ekleri çekim ekidir. Çekim eki alan sözcükler basittir.

Evli……….Ev ile evli kelimelerinin anlamı farklıdır. Ev köküne gelen -Li eki anlamı değiştirdiği için yapım ekidir. Yapım eki alan sözcük türemiş sözcüktür.

Uyarı: Yapım eki alan sözcükler basit sözcük olamaz. Türemiş sözcük olurlar.

Son bir örnek daha verelim;

Kapı…..kelime kök halinde olduğu için basit bir kelimedir.

kapıyı….Kelimenin anlamı değişmemiş. Sadece belirtme hal eki alarak belirtmiş. Yani çekim eki almış dolayısıyla basit kelimedir.

Kapıcı…….Kapı ile kapıcı farklı şeylerdir. Buradaki -cı eki kelimenin anlamını değiştirdiği için yapım eki almıştır. Yapım eki alan sözcükte türemiştir.

Özetle:

  • Basit kelimeler kök halinde olabilir.
  • Basit kelimeler çekim eki alabilir.
  • Yapım eki alan sözcükler türemiştir. Basit olmazlar.

Galip Hatip

Değerler Eğitimi

Basit Türemiş Birleşik Sözcükler ve Örnekleri

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.