Değerler Eğitimi

Ahlak Nedir Kısaca Açıklayınız

Genel
13.04.2020
539

Ahlak Nedir Kısaca Açıklayınız

Ahlak Nedir Kısaca Açıklayınız

İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de çevresi ile sürekli bir etkileşim halinde yaşar.  Sosyal çevredeki ve kişinin kendi içindeki dengeye ahlak denir.

Ahlak sözcüğü Arapça “hulk” kökünden türer.  Anlamı ise toplum içinde yer alan kişilerin uymak zorunda olduğu Kurallar ve davranış biçimleridir. İyiye, doğruya yönelme, değer yargılarına sahip olma ahlak ile alakalıdır.

Evrensel ahlaki değerler içerisinde; dürüst olmak, çalışmak,

Ahlak kuralları insanlar arasındaki ilişkileri düzenler. İnsanların toplumdaki tutum ve davranışlarını belirler. İyi ve kötü, doğru ve yanlışlar ahlak kurallarının temelini oluşturur. Burda unutmamak gerekir ki ahlaki kurallar toplumdan topluma değişiklik gösterebilir.

Ahlakın Amacı Nedir: Ahlakın amaçlı doğruyu, güzeli, iyiyi kavramak; yanlış, hatalı ve kötü davranışlardan uzak durmaktır. Ahlaki kuralara uymak kişinin hem vücudu hem de ruhunu korur.

Ahlak ile Etik: Etik değerlerin ve davranışların birleşmesi ile meydana gelir. Yani ahlakın eyleme dönüşmesidir.

Değerler Eğitimi

Bilgi Ahlakı Nedir, Bilgi Ahlakı Neyi Çağrıştırıyor

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.