Değerler Eğitimi

Düşünceyi Geliştirme Yolları Örnekleri

Genel
04.03.2020
805

Düşünceyi Geliştirme Yolları Örnekleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları Örnekleri

İyi bir yazar anlattığı konunun daha iyi anlaşılması, daha ilgi çekici olması İçin bazı yollar dener. İşte denediği bu yollara düşünceyi geliştirme yolları denir. Şimdi örneklerle bunlara göz atalım.

Tanımlama Örnekleri

Sözü edilen kavramın açıklanmasıdır. Bu nedir sorusuna cevap verir.

 • Hikaye yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların anlatıldığı Metin türlüdür. ( Hikaye nedir? Sorusunu soralım. Aldığımız cevap: Hikaye yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların anlatıldığı Metin türlüdür. Bu şekilde cevap alabiliyorsak tanımlama yapılmıştır.)
 • Kalem yazı yazmaya yarayan araçtır. ( Kalem nedir sorusunun cevabı vardır)
 • Şiir insan duygularının dışa vurumudur. Şiir ile insan kendini tanır, çevresini anlamlandırır. Tarih boyunca bir çok şair şiire karşı bakış açılarını ifade etmişlerdir. ( Yukarıdaki paragrafta mavi ile yazılan kısımda yazar tanımlama yapmıştır. Şiir nedir diye sorduğumuzda şu cevabı alırız. Şiir insan duygularının dışa vurumudur. )
 • Bağlama telli çalgılar grubuna ait bir müzik aletidir. Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bağlamanın farklı versiyonları da olmakla birlikte bağlamanın atası olarak eski Türklerin de sıklıkla kullandığı kopuz bilinir. ( Yukarıda mavi ile yazılan kısıma bağlama nedir diye sorduğumuzda cevap alırız. Bu yüzden burada tanımlama vardır diyebiliriz.)

Karşılaştırma Örnekleri

İki ya da daha fazla kavram, olay arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma yöntemine denir.

 • Düşünmek ve yapmak farklı şeylerdir. Düşünmek zihinsel bir eylemden yapmak fiziki bir eyleme dönüşmüştür. Ayrıca düşünmek çoğu zaman çevremizdekini etkilemezken yapmak hem bizi hem de çevremizdekini etkiler. ( Burada yazar düşünmek ve yapmak kavramlarını karşılaştırmıştır.)
 • Ömer Seyfettin ve Sait Faik her ne kadar İkisinde hikaye türünde eserler verseler de Ömer Seyfettin’in hikayelerinin olay yönünden Sait Faik’e göre daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. (Ömer Seyfettin ile Sait Faik’i karşılaştırmış)
 • Serap diğer kızlara göre daha cana yakın ve samimi. ( Diğer kızlar İle Serap’ı karşılaştırmış.)
 • Sınavlar sözlülere göre daha kolay olur. En azında soru karşınızdadır ve düşünmek için zamanınız vardır. Ama sözlüde öyle değil öğretmen gözünüze bakar ve hemen sizden cevap bekler. Bir de heyecanlandınız mı işte o zaman yandınız. (Sınav ile sözlüleri karşılaştırmış. Sınavların daha kolay olduğu kanısına varmış)

Sayısal Verilerden Yararlanma Örnekleri

ileri sürülen fikri doğru kılmak amacıyla bilimsel sonuçlardan sayısal verilerden yararlanmaktır.

 • İlçemizdeki 46 okuldan 29 u ikili öğretim yapmak geri kalanı ise tüm gün eğitim yapmaktadır. Ayrıca 46 okuldaki öğrenci sayısı 7000 civarındadır. Bunların %56 sını erkekler oluştururken %44 ünü ise kızlar oluşturur. Ayrıca ilçede toplam 700 derslik bulunmaktadır.  ( Yukarıda görüldüğü gibi okul sayısı, derslik sayısı, öğrencilerin cinsiyet oranları gibi sayısal ifadeler kullanılmıştır.)
 • Okumanın önemi ile ilgili 500 kişilik bir grupta yapılan çalışmalarda bu kişilerden sadece %15 inin gerçekten isteyerek okuduğunu görmekteyiz. Bunu yanında %58 gibi büyük bir çoğunluk ise zorunluluktan dolayı okuma yaptıklarını ifade etmişlerdir.  ( 500 kişilik bir grup var, yüzdelik dilimler var. Dolayısıyla burada sayısal verilerden yararlanılmıştır demek doğru olur.

Örneklendirme Örnekleri

İfade edilen bir fikrin daha somut hale gelip akılda kalması İçin başvurulan bir tekniktir.

 • Kurtuluş savaşı romanları, savaşın zorluklarını gözler önüne serer.  Yaban, Ateşten Gömlek gibi eserlerde bu çok açık biçimde görmekteyiz. ( kurtuluş savaşı romanlarının zorluklarını anlatırken Yaban, Ateşten Gömlek gibi eserleri örnek olarak bize verdiği için örneklendirme yapılmıştır diyebiliriz.)
 • Çocuklar oyun oynamayı çok severler. Kendilerini en Özgür oyunda hissederler. Çocukların sevdiği çok güzel oyunlar vardır. Körebe, saklambaç, istop gibi. ( Burada Körebe, saklambaç, istopu örnek olarak verdiğinden örneklendirme yapılmıştır.)
 • Bazı dersler insan huzur verir, onu dinlendirir. Bazı derslerde vardır çok sıkılırsınız. Mesela Türkçe, Beden Eğitimi, Müzik beni çok eğlendirir.

Tanık Gösterme Örnekleri

Öne sürülen düşüncenin başkalarının sözlerinden yararlanılarak anlatılmasıdır.

 • Hayal etmek insana verilen en güzel yetenektir. Hayal eden insanın ufku genişler, mutlu olur. Yahya Kemalinde dediği gibi “insan hayal ettiği müddetçe Yaşar”. 
 • Sanat bir toplumun gelişmesinde ve kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birisi kopmuştur” diyen Mustafa Kemal de sanatın önemine vurgu yapar.

Değerler Eğitimi
Paragraf Soruları Çözerken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.