Değerler Eğitimi

Cümle Çeşitleri Örnek Cümleler, Özet

Genel
01.03.2020
781

Cümle Çeşitleri Örnek Cümleler, Özet

Cümle Çeşitleri Örnek Cümleler, Özet

Cümle çeşitleri koşacak değinmek gerekirse 4 başlık altında inceleriz.

1) Yüklemin türüne göre cümleler.

 • Fiil cümlesi
 • İsim cümlesi

2) Öğe dizilişine göre cümleler.

 • Kurallı cümleler
 • Devrik cümleler
 • Eksiltili cümleler

3) Anlamına göre cümleler

 • Olumlu cümleler
 • Olumsuz cümleler
 • Soru cümleler
 • Ünlem  cümlesi
 • Emir cümlesi
 • Koşul cümlesi
 • Bildirme cümlesi
 • İsteme cümlesi

4) Yapılarına göre cümleler

a) Basit Cümleler

b) Birleşik Cümleler

 • Girişli birleşik cümle
 • Şart cümlesi
 • İlgi cümlesi
 • İç içe birleşik cümle
 • Sıralı Birleşik cümle
 • Bağlı birleşik cümle

1) Yüklemin türüne göre cümle örnekleri

Fiil Cümlesi Örnekleri

Yüklem durumundaki sözcük çekimlerimi bir fiilse cümlemiz fiil cümlesi olur.

 • Kız okula geldi. (yargımız “geldi sözcüğü fiil olduğu İçin fiil cümlesidir.)
 • Araba hızla yanımızdan geçti. (Geçti-fiil)
 • Adam dönüp çocuğa baktı. (Baktı-fiil)
 • Kazada araba yolun kenarına devrildi. (Devrildi-fiil)
 • yaptığı bina yıkıldı. ( yıkıldı- giil)

Not: Fiil cümleleri zaman eki alır. Ayrıca ma, me, maz mez ile olumsuzlaşır.

İsim Cümlesi Örnekleri

Yüklemin ek fiil vasıtasıyla çekimlendiği cümlelerdir. Bu cümlelerde isimler ek fiil eki alarak yüklem olur.

 • Arabası çok güzeldi. ( isim+ek fiil güzel +idi)
 • Soruyu doğru çözen Ahmet’ti (Ahmet+idi)

Not: İsim cümleleri değil ile olumsuzlaşır. Zaman eki almazlar.

 • Güzel bir odaydı. ( oda değildi)
 • Bu onun kalemiydi. ( kalemi değildi)

2) Öğe dizilişine göre cümle örnekleri

Kurallı cümle örnekleri

Yüklemi sonda bulunan cümlelere kurallı cümle denir.

 • Ahmet geldi. ( yüklem sonda)
 • Çocuk arabaya bindi. ( yüklem sonda)
 • Akşam elektrikler gitti. ( yüklem sonda)

Devrik cümle örnekleri

Yüklemi başta ya da ortada olan cümlelere denir.

 • İyi ki gitmişiz birlikte.
 • Yakaladım giden günlerimi.
 • Kapı açıktı, bu sabah.
 • Ağladım, sensiz gecelerde.

Eksiltili Cümle Örnekleri

Yüklemin belirtilmediği cümlelerdir.

 • İşten çıkınca doğruca eve…
 • Salonda resimler, biblolar, masalar…
 • Yavaşça ,sessizce ve ürkek…

3) Anlamına göre cümle örnekleri

Olumlu Cümle Örnekleri

Olumsuzluk ifadelerinin kullanılmadığı cümlelerdir.

 • kadın eve geldi.
 • Ahmet çok mutlu.
 • Ödevlerini zamanında yaptı.
 • Akşam olunca çay demle.

Olumsuz Cümle Örnekleri

Olumsuzluk ifadelerinin ( ma,me, maz, mez, değil…) olduğu cümlelerdir.

 • kadın eve gelmedi
 • Ahmet mutlu değil.
 • Ödevlerini zamanında yapmadı.
 • Akşam olunca çay demlemez.

Soru Cümlesi Örnekleri

Mı, mi soru edası İle oluşturulan cümlelerdir.

 • İşe erken geldi mi?
 • ödevlerini yaptı mi?
 • Sesimi duydu mu?

Ünlem Cümlesi Örnekleri

Sevgi, cesaret, korku, hayret gibi duyguları olduğu cümlelerdir.

 • Eyvah! Annem okula gelmiş.
 • Tüh, ödevlerimi unutmuşum!
 • Yaşasın, dayım gelmiş!

Emir Cümlesi Örnekleri

 • Buraya gel.
 • Okulu boşalt.
 • Bitince haber ver.

Koşul Cümlesi Örnekleri

 • Beni ararsa notunu iletirim.
 • otobüs erken gelirse gideriz.
 • kar yağarsa dışarı çıkarız.

Bildirme Cümlesi Örnekleri (Haber cümlesi)

 • Şarkı bitmeyen bir hazinedir.
 • Yüreğinde sevgi tomurcukları açar

İsteme Cümlesi Örnekler ( Dilek cümlesi)

 • Bari ödevlerini zamanında yapsaydı.
 • Bu konuyu bitirmeli.

4) Yapılarına göre cümleler

Basit Cümle Örnekleri

Tek yargılı cümlelerdir.

 • Ahmet geldi.
 • Ödevlerini bu akşam yaptı.
 • Kız sinemaya gitti.

Birleşik Cümle Örnekleri

Girişli Birleşik Cümle Örnekleri

İçimde fiilimsi ( yan cümlecik) bulun cümleler.

 • İçeri girince onu gördüm.
 • Ağlayan kadın içeri girdi.
 • koşarak dışarı çıktı.
 • Spor yapmak  en büyük zevkimden
 • Ağlarken insan bilemez.

Şartlı Birleşik Cümle Örnekleri

 • Derslerine iyi çalışırsa, daha başarılı olur.
 • Erken kalkabilirsem, işe giderim.

Ki’li Birleşik Cümle Örnekleri (ilgi cümlesi)

 • Baktım ki okula gelmiş.
 • Duydun ki unutmuşsun.

İç içe birleşik cümle örnekleri

 • ”Birazdan geliyorum” dedi.
 • Ahmet “ sessiz olun” dedi.
 • Öğretmenim “ ders çalışın” der.

Sıralı Cümle Örnekleri

 • Sınıfa girdi, yerine oturdu.
 • Çocuklar ders çalışıyor, babaları onları izliyor.
 • Kadın merdivenleri süpürdü, kız yerleri  sildi

Bağlı Cümle Örnekleri

Yüklemin birbiriyle bağlaçla bağlandığı cümlelerdir.

 • Aradım fakat evde yoktun.
 • Ablam gelmedi, çünkü çok hasta.
 • Dün işe gitmedi de okula geldi.

Değerler Eğitimi

Birleşik Fiil Örnekleri

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.