Değerler Eğitimi

Tutumlulukla İlgili Ayet ve Hadisler

Genel
11.02.2020
1.371

Tutumlulukla İlgili Ayet ve Hadisler

Tutumlulukla İlgili Ayet ve Hadisler

Tutumluluk kişinin zamanını, parasını, malını gerektiği kadarıyla, israf etmeden kullanmasıdır. Tutumlu olmayan insan eline ne kadar çok nimet geçerse geçsin kıymetini bilmez, elindekilere sahip çıkamaz. Bu nedenle tutumlu olmamız gerekir. Tutumluluk cimrilik demek değildir. Gerektiği yerde  cömert olmaktır. Ama ihtiyacı olmayan, savurganlık durumlarında ise tasarrufta bulunan kişidir.

Şimdi isterseniz Kur’an-I Kerim’de Yüce Allah Tutumluluk konusunda hangi ayetleri bize göndermiş onlara bakalım.

Tutumluluk İle İlgili Ayetler

 • Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin (lokman Suresi 31/19.ayet)
 • Eli sıkı olma büsbütün eli açık da olma sonra kınanır ve çaresiz kalırsın (İsrâ Suresi 17/29)
 • Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir şeytanlar ise Rabbine karşı çok nankördür etmiştir.(İsra Süresi 17/27. Ayet)
 • yiyin için fakat israf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez (A’raf Suresi 7/31.Ayet)
 • onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır (Furkan Suresi 25/67.Ayet)
 • Akrabaya yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver fakat saçıp savurma (İsra Suresi 17/26.Ayet)

Tutumluluk İle İlgili Hadisler

 • Kim iktisatlı olursa Allah Teala onu zenginleştirir kim savurgan olursa Allah Teala onu fakirleştirir. (Heysemi, Mecmau’z zevkidir x,253)
 • Tasarruflu olan (Ölçülü harcayan )zenginleşir, israf eden (savurgan olan )fakirleşir. (Ahmed Musned,I,447)
 • kibir ve israf hatasına düşmediği müddetce dilediğin ye dilediğini giy demiştir. ( Buhari, Libas, 1)

Hem yüce yaratıcımız Allah hem de onun kulu ve elçisi olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tasarruflu ve tutumlu olmanın önemi belirtmişlerdir. İsraftan uzak durmamız gerektiğini, gerektiğinde cömert olmamız gerektiğini bizlere öğütlüyorlar.

Atalarımız da bu konuda bizlere öğüt verir;

Tutumlukla İlgili Atasözleri

 • Damlaya damlaya göl olur.
 • har vurup harman savurmak.
 • Sakla samanı gelir zamanı.
 • Gençlikte taş taşı ihtiyarlıkta ye aşçı.
 • Bugünün işini yarına bırakma.
 • Güvenme varlığa düşersin darlığa.

Yukarıda da gördüğünüz gibi atalarımız da deneyimlerinden yola çıkarak bizlere öğüt veriyorlar.

Değerler Eğitimi

Tutumlulukla İlgili Atasözleri ve Deyimler

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.