Değerler Eğitimi

Değer Nedir, Değerler Eğitimi Nedir

Genel
25.02.2020
1.713

Değer Nedir, Değerler Eğitimi Nedir

Değer Nedir, Değerler Eğitimi Nedir

Değer kavramı tam olarak neyi içerdiğini belirlemek mümkün değildir. Bir çok bilim bu kavram üzerinde kafa yorsalar da tam olarak uzlaştıkları bir tanım yoktur. 

Değer Nedir (Sözlük Anlamı): Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, üstün nitelik ve kıymet olarak tanımlanır. 

Değer kavramı üzerinde;

  • Felsefeciler
  • Sosyologlar,
  • Eğitimciler,

Psikologlar ısrarla dururlar. Bilimlerini açıklarken değer yargılarını göz önünde bulundururlar.

Psikolojide Değer: Objektif değerleri göz önüne almaktan ziyade insan davranışlarının yol gösterici olarak oynadığı roldür.

Felsefede Değer: Varlığa bir şey teklemekten ziyade zaten onda bulunan güzellikleri ortaya çıkarmaktır.

İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplum içerisinde Yaşar. Bir devamlılık sağlar. Toplumu oluşturan bireylerin ortak duygu, düşünce, davranış , amaç, ahlaki değerler ve İnançların insana gösterdiği yoldur. 

Değerler Eğitimi Nedir:

Değerler Eğitimi gittikçe yozlaşan insanın ait olduğu toplumun ortak sevgi, saygı, düşünce, davranış, ahlaki değer ve inançlarını göz önüne alan; toplumu ayakta tutacak olan değerlerin öğretilmesi ve günlük hayatta bu bilgilerin kullanılması İçin son yıllarda önem verilen bir konudur. 

Bir milletin bazı dinamikleri vardır. Ortak bir geçmişle harmanlanan bir dizi öğretiler toplum tarafından kabul görerek toplumsal yasalara dönüşür. Değerlerimiz ise bu toplum yaşamının temelini oluşturur. 

Temel değerlerimize baktığımızda;

  • Sevgi,
  • Saygı,
  • Merhamet,
  • Yardımlaşma,
  • Dürüstlük,
  • Çalışkanlık…

Yukarıda belirttiğim ve belirtmediği daha bir çok değerin önemini şurdan anlarız. Bir toplumda bu değerlerden birisini yok ettiğinizde o toplum giderek yok olmaya, amaçsız yaşamaya başlayacaktır. Değerler eğitiminin Amacı ise insanlarımızın aslında kendi hayatlarını kolaylaştıracak, benliklerini koruyacak değerlere sahip çıkmaktır.

Değerler eğitiminde önemli olan nokta değerlerini bilmekten ziyade günlük hayatında bu değerleri işlevsel hale getirmektir. Okullarımızda yapılan yanlışlardan birisi de Burdur. Okullarda verilen değerler bilgisi maalesef kişinin davranışlarında bir değişikliğe sebep olmuyor. Değerler eğitiminin Amacı bilgiden ziyade bilgiyi kullanmaktır.

Değerler Eğitimi

Değerini Bilmekle İlgili Özlü Sözler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.