Değerler Eğitimi

Saygının Toplum Hayatında Yeri ve Önemi Hakkında Konuşma

Genel
20.12.2019
1.323

Saygının Toplum Hayatında Yeri ve Önemi Hakkında Konuşma

Saygının Toplum Hayatında Yeri ve Önemi Hakkında Konuşma;

Sevgili Öğretmenim, Kıymetli Arkadaşlar;

Bugün sizlere saygı nedir, saygının toplum  hayatında yeri ve önemi nedir bundan bahsedeceğim. Öncelikle saygı nedir onu tanımlayalım. Saygı; büyüklere, yaşlılara, değeri yüksek olanlara, kutsal bilinen kimselere, şeylere karşı duyulan, sevgi ve çekinmeyle karışık bağlılık duygusu. Ayrıca saygı; başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu, inceliği olarak da tanımlayabiliriz. Tanımdan da anlaşılacağı üzere saygı insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Çünkü saygı içerisinde büyüklerimizi, değerlerimizi, kutsalımızı kısacası bizleri biz yapan toplumu oluşturan unsurları barındırır.

Sevgili Öğretmenim Kıymetli Arkadaşlar;

Saygı toplumdaki değerlere sahip çıkma ve bağlılık duygusu sayesinde toplum içerisindeki bireylerin birbirlerine olan güven ve bağlılığını artırır. Saygının olduğu yerde nezaket ve incelik de olacağından insanlar sorunlarını kolayca halledebilirler. Ayrıca saygı bünyesinde barış, kardeşlik, anlayış gibi temel insani değerleri de barındırır. Bu değerler ise bir toplumu birarada tutan yegane güçtür. Saygının olduğu toplumlarda bu değerler o toplum içerisinde birlik ve beraberliği sağlayacaktır. Bu da akabinde mutluluk ve huzuru getirecektir. Bernard Shaw’ın da ifade etiiği gibi;

Her yıldızın kendi yörüngesi vardır ve onunla en yakın komşusu arasında
yalnız güçlü bir çekim değil, erişilmez bir uzaklık da bulunur. Çekimin
gücü uzaklığa oranla artarsa iki yıldız kucaklaşmayıp çarpışır ve yok olur.
Bizim de onlar gibi yörüngemiz var ve acıklı bir çarpışmayı önlemek için
aramıza erişilmez bir uzaklık koymamız gerekir. Saygılı davranmanın tüm
sırrı, birbirinden yeterince uzak durabilmektedir; saygının bulunmadığı
toplumda yaşam ne çekilebilir ne de sürdürülebilir.

Sevgili Öğretmenim Kıymetli Arkadaşlar;

Saygılı insan nerede nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını daima bilir. Ona göre davranır. Saygılı insanlar başkalarını incitmez. Bir toplumda saygılı insanların artması, çok olması demek anlayışlı insanların da artarak çoğalması demektir. Bu da sağlıklı bir toplumu oluşturur.

Sevgili Öğretmenim Kıymetli Arkadaşlar;
Bizlerde saygılı olup, saygı değerini yücelterek başkalarına örnek olarak toplumumuzda saygıyı artıralım.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.