Değerler Eğitimi

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Araştırma

Genel
10.12.2019
2.860

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Araştırma

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Araştırma

Dede Korkut hikayeleri ile Türk kültürünü kuşaklara aktaran, Türk kültürünü aydınladan bilge bir kişidir. Dede Korkut’un bilinen tek eseri Dede Korkut hikayeleridir. Şimdi isterseniz Dede Korkut hikayelerinin özelliklerine bakalım.

Dede Korkut Hikayelerinin Özellikleri

 • Dede Korkut Hikayeleri Anonimdir.( Yazarı Belli Değildir).
 • Toplamda 12 Hikayeden meydana gelir. (Yakın zamanda yeni bir nüshası daha bulunmuştur.)
 • Destandan hikayecilik geleneğine geçişin ilk örneklerindendir.
 • Olağan üstü olaylarla gerçekler eserde iç içedir
 • Dede korkut hikayeleri anlatan, hikayelerde geçen bilge kişidir.
 • Oğuz Türkleri ve çevresinde yer alan boyların kendi arasındaki savaşları yani Oğuzların kendi iç mücadelelerini anlatır.
 • Eserde Nazım( Şiir), Nesir(Düzyazı) iç içedir.
 • Hikayelerin sonunda Dede Korkut  dua ve değerlendirmede bulunur.
 • Hikayelerde İslami değerlerle gök tanrı inancının içi içe olduğu görülür. (Geçiş dönemi olduğundan).
 • Hikayelerden hareketle dönemin toplum yapısını, inanç, adet vb. durumları kavrarız.

Dede Korkut Hikayelerinin Konuları

 • Oğuzların İç Savaşları
 • Dirse Han Oğlu Boğaç Han İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek’in Ölmesi
 • Doğaüstü Varlıklarla Savaş
 • Basat’ın Tepegözü Öldürmesi Koca DulhaOğlu Deli Dumrul
 • Aşk Hikayeleri
 • Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı
 • Gayrimüslimlerle Savaşlar
 • Salur Kazanın Evinin Yağmalanması
 • Kazan Beyin Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olması
 • Kazılık Koca Oğlu Yiğenek
 • Begil Oğlu Emre
 • Uşun Koca Oğlu Seyrek
 • Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruzun Kurtarması

Değerler Eğitimi

Türk Kültüründe İsim Verme Geleneği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.