Değerler Eğitimi

Tekalifi Milliye Emirleri Hakkında, Tekalifi Milliye Emirleri Nelerdir

Genel
11.10.2019
1.111

Tekalifi Milliye Emirleri Hakkında, Tekalifi Milliye Emirleri Nelerdir

Tekalifi Milliye Emirleri Hakkında, Tekalifi Milliye Emirleri Nelerdir:

Tekalifi Milliye Emirleri Nedir:

Tekâlif-i Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli geri dönüşlerinden, dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde ordunun gerekli olan silah, giyecek, yiyecek gibi temel  ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı’na iyi bir şekilde  hazırlanmak amacıyla Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı “Ulusal Yükümlülük” emirlerine denir.

Tekalifi Milliye Emirleri Amacı Nedir

Emirleri çıkaran Mustafa Kemal Paşa, kendisine meclis tarafından verilen bu başkomutanlık yetkisi sayesinde, çabuk karar verebilme ve neticesinde bu kararları hızlıca uygulayabilme imkânına kavuştu.

Tekalifi Milliye Emirleri Maddeleri Nelerdir

  • Her ilçede bir Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurula­caktır.
  • Kanunun uygulanması için İstiklal Mahkemeleri çalışacaktır
  • Her aile bir giyimlik elbise; bir çift çorap; bir çift çarık verecektir.
  • Bedeli sonradan ödenmek üzere; halk ve esnafın elinde bulunan yiyecek, giyecek gibi her türlü temel gereksinim maddeleri ve teknik araç gereçlerle ulaşım araç gereçlerinin %40’ına el konulacaktır
  • Halk elinde bulunan ulaşım araçları ile her ay Milli Mücadele adına 100 kilometre taşıma yapa­caktır.
  • Gerekirse sahipsiz mallara el konulacaktır.
  • Halk elinde bulunan silah ve cephanenin tümünü teslim edecektir.
  • Gerektiğinde, zanaat erbabı orduya katılacaktır.

Açıklamalar:

  • Halktan yardımlar toplanamadan Sakarya Savaşı başlamıştır.
  • Bu vergiler, Osmanlı zamanında toplanan avarız vergisi ile benzerlik gösterir.

Değerler Eğitimi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki Rolü

Mustafa Kemal Atatürk’ün Vatan Sevgisi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.