Değerler Eğitimi

Sıfat Fiilimsi Örnekleri, Sıfat Fiil Nedir

Genel
09.09.2019
996

Sıfat Fiilimsi Örnekleri, Sıfat Fiil Nedir

Sıfat Fiilimsi Örnekleri, Sıfat Fiil Nedir;

Fiilimsiler:

Fiile benzeyen fakat cümlede fil görevini üstlenmeyen, çekimli halde bulunmayan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler isim soylu sözcüklerdir.

Fiilimsiler fiil kök ve gövdelerine aldıkları eklere göre 3’e ayrılır.

İsim Fiil
Sıfat Fiil
Zarf Fiil

Sıfat Fiil (Ortaç):

Fiille kök ve gövdelerine getirilen “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleriyle yapılan fiilimsilerdir.

Cümlede sıfat görevinde kullanılırlar.

Akılda kalması için “anası mezar dikecekmiş” şeklinde kodlayabilirdiniz.

Sıfat Fiilimsi Örnekleri:

 • Çalışan insan dinç olur.
 • Sevecek insan çoktur.
 • Tanıdık insanlar vardı.
 • Koşar adımla geldi.
 • Ağlayan insanlar duygusaldır.
 • Öpülesi ellerinden ne kadar öpsem azdır.
 • Görünmez kaza işte.
 • Bilindik olaylar işte bunlar.
 • Gelecek günler bizi bekliyor.
 • Bilmiş hareketleri ile kendiden soğutuyor.
 • Dinleyen çocuklara baktım.

Zaman eki olan -mış,-miş,-ar, -er,-maz, -mez ile karıştırmamak gerekir. Sıfat fiilimsiler sıfat görevindedir. Zaman eki alan sözcükler ise cümlede yüklem görevindedir.

Adlaşmış Sıfat;

Nitelediği isim düştüğün için adlaşan sıfat fiilin, fiilimsi özelliği devam eder.

 • Okuldan dönen öğrenciler geçsin.
 • Okuldan dönenler (Öğrenciler) geçsin.
 • Tanıdık insanlar buraya.
 • Tanıdıklar buraya. (Tanıdık insanlar)

Değerler Eğitimi

Milli Mücadelenin Çocuk Kahramanları Kimlerdir

Ders Programı Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeli

Ders Programı Boş Şablon 3. Bölüm (10 Adet Türkçe)

Ders Programı Boş Şablon 2. Bölüm (9 Adet Türkçe) İNDİRR

Kırgızların Sosyal Yaşantıları ve Dil Özellikleri

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.