Değerler Eğitimi

Sevgi Sözcüğü Neyi Çağrıştırıyor

Genel
09.09.2019
1.455

Sevgi Sözcüğü Neyi Çağrıştırıyor

Sevgi Sözcüğü Neyi Çağrıştırıyor;

Sevgi, kişini bir başkasına ya da bir şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık gösterme durumuna denir. Bunun dışında bir çok sevgi tanımı yapmak mümkündür.

İnsanoğlu yaratılış gereği bazı kişi ya da nesnelere, hayvanlara, bitkilere karşı yakın ilgi duyma; beğenme duygusu taşımaktadır. Bazen bir insana yakın ilgi duyarak sever bazen de bir ağacın yemyeşil dallarına bakarak içini mutluluk kaplar. Sevginin oluşması için tetikleyici etkenler vardır. Herkesin ilgisi farklı olacağından sevgi yaklaşımı da farklı olur. Mesela benim sevgisin bir kişi ya da nesneyi başka birisi sevmeyebilir. Çünkü ikimizin o kişi ya da nesne arasındaki bağlılığı farklıdır. Sevgi ile ilgili değindikten sonra isterseniz sevgi sözcüğü neyi çağrıştırıyor buna maddeler halinde bakalım.

Sevgi Sözcüğü Neyi Çağrıştırıyorr

  • Beğenmek (insan sevdiği şeyi begenir)
  • İlgi duymak (insan sevdiği kişi ya da nesnelere daha çok ilgi duyar)
  • Yakınlık hissetmek (İnsan sevdiği kişi ya da nesnelere karşı daha da yakınlık hisseder.)
  • Bağlılık (insanlar sevdikleri kişi ya da nesnelere daha çabuk bağlanırlar)
  • Mutluluk (İnsan sevdiği kişinin ya da nesne yanında daha mutlu olur)
  • Güven (insanlar sevdikleri kişilere ya da nesnelere karşı daha çok güven duyarlar.)
  • Fedakarlık (İnsan sevdiği kişi için her türlü fedakarlığı yapar)
  • Dargınlık. (Ne alaka diyebilirsiniz. Insan sevdiğine darılır)

Değerler Eğitimi

Adalet İle İlgili Kompozisyon Örneği

Dilimiz Kimliğimizdir Kompozisyon Örneği

Telefon Konuşması Örneği Canlandırma

Paça Islanmadan Balık Tutulmaz Kompozisyon Örneği

Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Kompozisyon Örneği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.