Değerler Eğitimi

Kültürümüzde Dua Örnekleri, Dua Örnekleri Nelerdir

Genel
24.09.2019
1.308

Kültürümüzde Dua Örnekleri, Dua Örnekleri Nelerdir

Kültürümüzde Dua Örnekleri, Dua Örnekleri Nelerdir;

Kültür din ile şekillenen, din ile bütünleşen bir kavramdır. Bu nedenle günlük hayatımızda yaptığımız bir çok işte dua ile başlar ve yine dua ile o işi bitiririz. Halk arasında “yer gök dua üstüne” sözü de bunu kanıtlar.

Kur’an’da da zaten nasıl dua etmemiz gerektiğini, dua örneklerinin yer aldığı, peygamberlerin dualarının neler olduğu.

Şimdi isterseniz günlük hayatımızda hangi durumlarda nasıl dualar ederiz ona bakalım.

Yatarken Okunan Dua Örneği

Yatmadan önce mutlaka dua okur, içimiz huzurlu bir şekilde başımızı yastığa koyarız. Çünkü uyku bizim en savunmasız anımızdır. Burada Allah’a dua ederek yatmak bize huzur verir.

yattım sağıma
döndüm soluma
yedi melek sağımda
yedi melek solumda
meleklerim şahit olsun
dinime imanıma

Başka bir yatarken okunan dua örneğine bakacak olursak;

yattım allah kaldır beni
nur içinde daldır beni
can bedenden ayrılırken
imanımla gönder beni.

Başka bir yatarken okunan dua örneğine bakacak olursak;

yattım sağıma, döndüm soluma,
yolum cennete,
insin yanıma bin melake,
dinime imanıma kuvvet olsun,
yarın sabah kalkarım inşallah,
kalkamazsam; eşhedu en la ilâhe illâllah ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu.

Yemek Duası Örneği: (Kültürümüzde Dua Örnekleri)

İnancımız ve kültürümüz gereği yemek için Allaha şükretmek en güzel davranışlardan birisidr. İşte bu şükrü dile getirmek için söylenen dualara denir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim

Bismillâhirrahmânirrahıym.

El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

Duanın Türkçe karşılığı

“Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.”

Başka bir yemek duası örneğine bakacak olursak;

Euzu billahi mineşşeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme zid ve lâ tenkus, bir-hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

Duanın Türkçe karşılığı

“Allah’ım! Peygamberlerin Efendisi hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle.”

Başarı İçin Dua Örneği :

Dua allahtan güzel olan, hayırlı olan  şeyleri istemek ve kötülükten korunmaktır. İnsanlarda başarıyı arzuladıkları zaman yine Allaha yönelir ve dua ederler.

“Ey Rabbimiz! Katından bize rahmet ver. İşimizi kolaylaştır.
Bizi başarıya ulaştır. Amin.”

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua Örneği

Yolculuk yaparken çoğu zaman bir vasıta kullanırız. Yolculukta dua etmedeki amaç yolda başımıza bir iş gelmesin, sağ salim varacağımız yere varmak için Allah!tan yardım dilemektir. Halk arasında yaygın olarak yapılır.

“Rabb’im! Gideceğim yere esenlik içinde gitmemi sağla. Bana yardımcı bir güç ve kılavuz ver. Allah’ım! Yalnız senden yardım diler, yalnız sana güvenirim. Allah’ım! İşimi ve yolculuğumu kolaylaştır. Her türlü kötülüğü benden sav. Allah’ım! Kendimi, ailemi, yakınlarımı, dünyada ve ahirette bize lütfettiğin nimetlerin hepsini sana emanet ediyorum. Ey keremi bol Rabb’im! Bizi her türlü kötülükten koru.”

Düğünde ve Evliliklerde Okunacak Dua Örneği:

Dinimiz ve kültürümüz aile kurmaya, aileyi yaşatmaya büyük önem verir. Aile kurmanın başlangıcı olan evlilikler ve düğünler de bu nedenle çok önemlidir. Gelin alırken gelin eve gelirken dua okuruz.

Allah’ım bizi ailemizi mübarek/bereketli kıl. Allah’ım bizi birbirimizden rızıklandır. Allah’ım aramıza sıcaklık ülfet ve sevgi ihsan et. Allah’ım Şeytanı bizden ve bizim zürriyetimizden uzak kıl .

Yâ Rabbel âlemin
Bugün evlenen şu gençlerin yuvasını
Bu düğünü tertip eden anasını babasını
Davetine icabet eden dost ve akrabasını
Sen mutlu ve mesut eyle ya rabbi

Muhabbeti bol olan bir yuva kurarak
Bir yastıkta kocasınlar huzur bularak
Hayırlı çocukları olsun mesut olarak
Sen bunları bahtiyar eyle ya rabbi

Doğru yoldan kaymasın ayakları
Ömür boyu Kur’an olsun kaynakları
Peygamber sevgisiyle dolsun hayatları
Sen bunlara saadetler ver ya rabbi

Hak yolunun sadık yolcuları olsunlar
Batıla sapmasınlar İslam’a uysunlar
Mutluluktan uçsunlar huzura doysunlar
Sen bunları mesut eyle ya rabbi

Şeytanın şerrine maruz kalmasınlar
Kötü kimselere muhtaç olmasınlar
Birbirlerinin kalbini hiç kırmasınlar
Sen bunlara huzur ver ya rabbi

Dünyanın cilvesine kapılıp gitmekten
Dinin emirlerini terk etmekten
İsyana sapmaktan şirke düşmekten
Sen bunları koru ya rabbi

Musibetlerin her türlü çilesinden
Hastalık ve dertlerin cümlesinden
İnsanların şerrinden şeytanın hilesinden
Sen bunları muhafaza et ya rabbi

Maddi manevi bütün felaketlerden
İnsanlığı mahveden büyük cehaletlerden
Kem gözlerden, fitneden ve ihanetlerden
Sen bunları emin eyle ya rabbi

Burada toplanan bütün dostların
Aramızdaki çocuklar ve iyi kulların
Hazreti Muhammet hürmetine bunların
Sen yuvalarına mutluluk ver ya rabbi

Sen biliyorsun ya rabbi hallerimizi
Amin âmin diye yalvaran dillerimizi
Boş çevirme sana açılan ellerimizi
Sen Dualarımızı kabul eyle ya rabbi

Bayramlarda Okunacak Dua Örneği: (Kültürümüzde Dua Örnekleri)

Dinimizde ve kültürümüzde bayramların yeri oldukça önemlidir. Bizi bayram sabahına ulaştıran Allah’a daima şükrederiz. Belki önceki bayramda yanımızda olan insanlar bu bayramda yoktur. Belkide şimdi bayrama kavuşanlar bir daha ki bayrama kavuşamayacak. Onun bilinciyle şükredip dua etmek çok önemlidir.

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah’ım
Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah’ım!

Değerler Eğitimi

Kur’anda Dua Örnekleri, Peygamberlerin Duaları

Din Nedir, Dinin Kaynağı Nedir, Dinin Önemi Nedir

Yorumlar
  1. Inci dedi ki:

    Coktesekurederim