Değerler Eğitimi

Evrendeki Yasalar Nelerdir, Evrendeki Yasa Türleri

Genel
21.09.2019
2.042

Evrendeki Yasalar Nelerdir, Evrendeki Yasa Türleri

Evrendeki Yasalar Nelerdir, Evrendeki Yasa Türleri;

Şöyle bir gökyüzüne baktığımızda, dağlara, tepelere baktığımızda evrende var olan şeyin hep bir düzen içerisinde olduğunu görmekteyiz. Mesela güneşin her sabah doğudan doğup, batıdan batmasa gibi. Güneşin hareketi ve dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü ile gece gündüzlerin, mevsimlerin oluşu, yağmurun, karın yağması ve buna benzer binlerce örnek evrende kusursuz yasaların olduğunu bize göstermektedir. Peki evrendeki yasalar nelerdir;

Evrendeki yasalar kaça ayrılır ? (3’e ayrılır)

 • Fiziksel Yasalar,
 • Biyolojik Yasalar,
 • Toplumsal Yasalar,

Evrendeki Fiziksel Yasalar Nelerdir:

Evrendeki madde, maddenin yapısı, maddeden doğan enerji ve tüm bunlar arasındaki ilişkiyi açıklayan yasalara fiziksel yasalar denir. Fiziksel yasalarda;

 • Deney ve gözlem yapılır.
 • Araştırmalar yapılmaktadır.
 • Değişmez yasalardır. Yani evrenseldir. Herkes için geçerli olan yasalardır.
 • Bu yasalar sayesinde Allah’ın evrende yarattığı nizamı, daha iyi görürüz.
 • Bu yasaalr bize şunu gösterir; Allah sonsuz kudret sahibidir ve Allah her şeyi bilir.

Evrendeki Fiziksel Yasalara Örnekler:

 • Suyun kaldırma kuvvetinin olması.
 • Havadan yere bırakılan bir nesnenin düşmesi; yani yer çekimi.
 • Isınan suyun buharlaşması,
 • Hava basıncının oluşması.

Evrendeki Fiziksel Yasalarla İlgili Ayetler:

 • Onun varlığının delillerinden birisi de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir. (Şura suresi, 32. Ayet)
 • Gece ile gündüzü birbirinin ardınca getiren Allah’tır. (Furkan suresi 62. Ayet)
 • Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir (Rahman suresi 5. Ayet)

Evrendeki Biyolojik Yasalar Nelerdir:

Canlıların hayatı, canlı türlerinin üremesi, canlılar arasındaki ilişkiler evrendeki biyolojik yasaları oluşturur.

 • Canlıların yapısı ile ilgilidir,
 • Canlıların beslenmesini dikkate alır,
 • Canlıların gelişimi,
 • Canlıların üremesi,
 • Vücut yapılarının doğa ile uyumları ve hayatta kalmalarındaki dengesi,

Evrendeki Biyolojik Yasalara Örnekler:

 • Hücrenin bölünmesi,
 • Her canlının bir eşinin olması,
 • Bitkilerin fotosentez yapması,
 • Canlıların büyümesi.

Evrendeki Biyolojik Yasalarla İlgili   Ayetler:

 • Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. (Hicr suresi, 22. Ayet)
 • Yeryüzüne bakmazlar mı?  Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.  (Şuara suresi 7. Ayet)

Evrendeki Toplumsal Yasalar:

İnsanlar arası ilişkiler, toplumda meydana gelen değişme ve gelişmelerle alakalı yasalardır.

Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini gözeten yasalardır.

Kur’an’da insanlar gibi toplumların kavimlerinde bir ömrü olduğu ifade ediliyor.

Sünnetullah nedir :Kur’an’da yer alan toplumsal yasalara Sünnetullah denir.

Evrendeki Toplumsal Yasalara Örnekler:

 • Gelir dağılımının adl olmadığı yerde düzen kalmaz.
 • Adaletin ve merhametin olmadığı toplumlar yıkılır.
 • Sapkınlığa sapan kavimler yok olur

Evrendeki Toplumsal Yasalarla İlgili Ayetler:

 • Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? (Al-i İmran suresi 137. Ayet)
 • Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? (Fatır suresi 44. Ayet)

Not: Varlıklar asla yasaların dışına çıkamazlar. Toplumsal yasalar biraz daha sosyolojik boyuta girer. Fiziksel ve biyolojik yasalar kadar net ispatlanamaz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.