Değerler Eğitimi

En Büyük Savaş Cahilliğe Karşı Yapılan Savaştır Kompozisyon

Genel
29.09.2019
1.209

En Büyük Savaş Cahilliğe Karşı Yapılan Savaştır Kompozisyon

En Büyük Savaş Cahilliğe Karşı Yapılan Savaştır Kompozisyon;

Toplumların gelişmişlik düzeylerine baktığımızda dünyanın gelişen ülkelerinin bilgiye, ilime önem verdiğini görmekteyiz. Devletleri ayakta tutan, başka devletlerle yarıştıran, onların önüne geçen şey bilgidir. Bilginin olmadığı yerde cehalet vardır. Cehaletin olduğu yer ise karanlıktır.

Mustafa Kemal’in bu sözünü açıklayabilmek için Mustafa Kemal’in neler yaşadığını hatırlamamız gerekir. Gazi Mustafa Kemal gerek 1. Dünya Savaşı yıllarında gerekse de Kurtuluş Savaşı yıllarında tabir yerindeyse yedi düvele karşı mücadele ederek yeni bir devletin temellerini atmıştır. Savaşın en çetin yıllarında, ümitsizliğe kapılmadan tüm yoklukları yaşayarak yeni bir devleti kurmuştur. Gazi Mustafa Kemal’in yokluk içerisinde yaptığı savaşlar devleti kurduktan sonra cahillikle yaptığı mücadelenin karşısında ona çok daha kolay gelmiştir. Çünkü cahillik toplumların bünyesine, ruhuna öylesine derinden işlemiştir ki onu değiştirmek yedi düvenle savaşmaktan daha zordur. Bilim adamınında ifade ettiği gibi ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. Cahil insanlar yenilikler karşısında ön yargılarını yıkamadığı için Mustafa Kemal’i çok fazla yormuşlardır. Onun içindir ki Mustafa Kemal En  büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır diyerek yaşadığı bu durumu ifade etmiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözü aslında bizlere bir öğüttür. Yenilikler karşısında cahillik  her zaman direnir. Fakat cahilliğin olmadığı toplumlar da yenilikler daha rahat olur. Biz de elimizden geldiğince içimizdeki cahilliği yok etmeliyiz.