Değerler Eğitimi

Dilimiz Kimliğimizdir Kompozisyon Örneği

Genel
06.09.2019
4.932

Dilimiz Kimliğimizdir Kompozisyon Örneği

Dilimiz Kimliğimizdir Kompozisyon Örneği

Dil insanlar arasında iletişimi sağlayan, bilginin aktarımında önemli rol oynayan bir araçtır. Eski çağlardan beri insanlar, kavimler ve topluluklar ortak bir dil etrafında birleşip kültürlerini, yaşam tarzlarını bir sonraki nesillere aktararak büyük medeniyetler kurmuşlardır.

Dilin toplum hayatı üzerindeki etkilerini saymakla bitiremeyiz. Dil ortak değerleri, tarihi, düşünce yapısını sonraki kuşaklara aktararak milletlerin hafızasını oluşturmuşlardır. Dil kültürün en önemli ögesidir. Dilin yozlaşması, deforme olması ya da tamamen yok olması domino etkisi göstererek o dili konuşan toplumlarında yıkılmasına zemin hazırlar. Dil bir milletin kimliğidir sözünden de hareketle dili yok olan milletin kimliği de yok olur. Tarihte baktığımızda emperyalist ülkeler bir milleti sömürmek, onu yok etmek için ilk yaptıkları icraat dillerini değiştirmek olmuştur. Dilini kaybeden milletler tarihlerini kültürlerini de kaybettiklerinden kukla devlet olmaktan öteye gidemezler. Örneğin eskiden Fransız sömürgesi olan Cezayir, Fas gibi ülkelerde hala insanlar Fransızca konuşmakta ve geçmişlerine kültürlerine yabancılasmaktadırlar. Bu konuda Atatürk’ün de önemli bir sözü vardır.

Atatürk: “Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”

diyor. Günümüzde Türkçe de gerek teknoloji gerekse değişen dünya düzeninden kaynaklı olarak dil baskısı altında kalmaktadır. Kullandığımız teknolojik eşyaların çoğunun yabancı kaynaklı olması, yeme içme kültürümüzün değişerek yabancı kökenli yiyeceklerin  (mcdonald…)  çoğalması, televizyon, gibi kaynaklar düzgün kullanılmadığından dilimize zarar veriyor.

Dilimize zarar veren her şey kimliğimize de zarar verir. Bizim kültürümüzü, örf adetlerimizi yok eder. Kültürü, töreleri yok olan bir millet ise millet olma bilincinden uzaklaşarak kimliğini kaybeder.  Halbu ki biz değerlerimizle, adetlerimizle, törelerimizle, kültürümüzle bir bütünüz, renkliyiz. Dilimizi koruyalım. Türkçe sözcükler, Türkçe cümleler kuralım. Hem dilimiz yaşasın hem de kimliğimiz yaşasın.

Yorumlar
  1. Fnb dedi ki:

    Yürü git ya

  2. Tey5eu6rrir6i dedi ki:

    Noluyor şöyle kim yürüyüp gitsin