Değerler Eğitimi

Çevrenin Korunması Niçin Önemlidir

Genel
11.09.2019
1.376

Çevrenin Korunması Niçin Önemlidir.

Çevrenin Korunması Niçin Önemlidir.

Dünyada yaşamın devam etmesi, biyolojik yaşamın sağlıklı bir şekilde sürmesi için çevreye önem vermeli ve çevremizi korumalıyız.

Çevremize şöyle bir baktığımızda çeşit çeşit hayvanlar, bitkiler, farklı maddeler, denizler, dağlar, gökyüzü ve daha birçok şeyi görmekteyiz. Bunun dışında yerin altında da bir çok maden, su kaynakları yer almaktadır. Çevremizde gördüğümüz tüm bu şeylerin ve daha göremediğimiz nice canlıların yok olması, zarar görmesi, kirlenmesi ekolojik dengeyi tümünden etkileyeceği için çevremizi korumalıyız.

Çevre Koruması Niçin Önemli:

  • Çevremiz bizim evimizdir.
  • Çevremiz kirlenirse, bundan en büyük zararı biz görürüz.
  • Su insan ve diğer canlıların yaşamı için temel bir besindir. Suyun yok olması demek hayatın yok olması demektir. Unutmayalım ki su hayattır.
  • Çevremizdeki hayvanların zarar görmesi bazı türlerin çoğalmasına ve doğal dengenin sarsılmasına yol açabilir. Mesela yılanlar fareleri yemektedir. Yılanlar öldüğü zaman fareler çoğalır ve tarlalara, mahsüllere zarar verir. Özellikle de tarlada anızların yakılması ile yılanlar ölmekte, gelecek yıl ise tarlaya eken ürünleri fareler çoğalacağından zarar vermektedirler.
  • Denizlerin kirlenmesi ile denizlerde yaşayan canlılar yok olmaya başlamakta bu da yine insan hayatını ve çevreyi etkilemektedir.
  • Ozon tabakasının zararlı maddeleri kimyasallar ile delinmesi, insanlarda farklı hastalıkla yol açmakta, dünyada küresel ısınma oluşturarak tüm doğal yaşamı tehdit etmektedir.
  • Su bizim için önemli bir kaynaktır. İçme suyu olarak kullandığımız yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesi bir çok hastalığın ve salgının yaygınlaşmasına sebep olacaktır.
  • Doğal kaynakların (madenler, sular…) bilinçsiz kullanımı insanın geleceğini tehdit etmektedir.
  • Çevreye verdiğimiz zararlar ektiğimiz ürünleri etkileyecek. Verimde azalmalar olacak ve insanlar ciddi bir açlıkla karşı karşıya kalacaklardır.

Bu ve bunlara benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu noktada hem bireylere hem de devletlere önemli ve hayati görevler düşmektedir. Unutmayalım ki dünyayı bir gemiye benzettiğimizde gemi eğer ki su almaya başlarsa geminin neresinde olduğunun bir önemi kalmayacaktır. Çünkü gemi battığında herkes yok olacaktır.

Çevrenize bu güzel doğaya sahip çıkın. Bizim gördüğümüz güzellikleri bizden sonrakilere de miras bırakalım.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.