Değerler Eğitimi

Okumak ile İlgili Özlü Sözler, En Güzel Sözler

Genel
27.08.2019
821

Okumak ile İlgili Özlü Sözler, Okumakla İlgili Güzel Sözler

Okumak ile  İlgili Özlü Sözler;

Okumak insanı medeniyete ulaştıracak, yeni ufuklar açacak, ruh ve düşünce dünyasını geliştirecek bir eylemdir. Okumak ve okuduğunu tatbik eden insan hayata bakışı daha farklı olur. Şimdi isterseniz okumak ile ilgili özlü sözlere bakalım. Acaba kim ne demiş?

Okumak ile İlgili Özlü Sözler

 • ‘Ölünce unutulmak istemezseniz, ya okumaya değer eser yazın veya yazılmaya değer işler başarın.
  Benjamin Franklin
 • “Yasalar ölür, kitaplar ölmez.” Bulwer Lytton
 • “İyi kitaplar babalarını ebedîleştiren çocuklardır.”Eflatun
 • “Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayarak bir balta olmalıdır.” Franz Kafka
 • “İçinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur.”Geothe
 • “İyi bir kitap insana can veren kandır.”John Milton
 • “Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır.”Jonathan Swift
 • Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer.
 • Uygarlık yapısının temeli kitaptır.
 • Kitaplar hiç aldatmayan dostlardır.
 • Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla belli olur.
 • Kitap aklın ilacıdır.
 • Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.
 • Beden eğitimi vücut için ne ise, okumak da beyin için odur.
 • Kitap sevgisi, sevgilerin en güzelidir.
 • Hiçbir şey, iyi bir kitap kadar keyif vermez, heyecanlandırmaz, ilham vermez, teşvik etmez, eğitmez, büyülemez veya eğlendirmez.
 • Kitaplar da dostlar gibi iyi seçilmelidir.
 • Kitap akıl öğreten bir dosttur.
 • Okumanın yaşı olmaz.
 • Kitaplar bilgi hazineleridir.
 • Kitaplar ebedi kalan dostlardır.
 • Hiç bir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.

Okumak ile İlgili Özlü Sözler

 • Hiçbir eğlence okumak kadar ucuz, hiçbir zevk de okumak kadar kalıcı olamaz.
 • Kitap, imbikten süzülmüş hayattır.
 • Kitap, hiç aldatmayan bir arkadaştır.
 • Bilgin unutmuş, kitap unutmamış.
 • En eski kitaplar bile, onları okumamış kişiler için yenidir.
 • Kitabı dolaba değil, kafana koy.
 • Bir insanın değeri, kitaplarına eşittir.
 • Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez Victor Hugo
 • Okumakla ilgili sözler Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır P Peacut
 • Okuma zevkini, Hindistan’ın hazinelerine değişmem E Gıbbon
 • Okumak bir deva, anlamak bir şifadır R Necdet Evrimer
 • Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır Bacon
 • Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insanlıktır V Hugo
 • Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin W E Channing
 • Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir Montesquieu
 • Okunacak en büyük kitap insandır Hacı Bektaş Veli
 • Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz Montaigne
 • Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır W Ellery Channing
 • Okuyan insan fenalığa vakit bulamaz
 • Bir kitap, içimizdeki donmuş denize indirilmiş bir baltadır Franz Kafka
 • Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiç bir değeri yoktur Oscar Wilde
 • Eğer okuduğumuz bir kitap bizi kafamıza vurulan bir darbe gibi sarsmıyorsa, niye okumaya zahmet edelim ki?  Franz Kafka
 • Kitaplar ruhun gıdasıdır  Japon atasözü
 • Okumak, kadın ve erkek her müslümana farzdır HZ MUHAMMED (S.A.V)
 • Okumadan edindiğim biricik fayda bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştur DESCARTES
 • Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdur OVİDİUS
 • Az bilmek için çok okumak gereklidir MONTESQUİEU
Okumak ile İlgili Özlü Sözler
 • Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren muhakkak namuslu olur DİDEROT
 • İnsanlığa başlıca borcumuz: Bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır ŞEMSETTİN SAMİ
 • Harika bir kitap bana onu okumakla iyi ettiğimi bilmekten daha güzel şeyler de öğretir Biraz sonra onu bir kenara bırakıp, onun verileri doğrultusunda yaşamaya başlamalıyım
 • Okuyarak başladığım şeyi bitirmeliyim (Henry David Thoreau)
 • Bazı kitapların tadına bakılmalıdır diğerleri yutulmalıdır ve çok azı da çiğnenip hazmedilmelidir (Francis Bacon)
 • Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir krallıktır. (Shakespeare)
 • İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekâlarıyla önceden düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir. (Descartes)
 • Elime biraz para geçerse kitap alırım. Eğer birkaç kuruş artarsa onunla da yiyecek ve giyecek alırım.
  (Emerson)
  Okuma hevesimi dünyanın bütün hazinelerine değişmem. (Gibbon)
  Mümkün olsaydı, her karış toprağa, buğday eker gibi kitap ekerdim. (Horace Mann)

Değerler Eğitimi

Kardeşlikle İlgili Güzel Sözler, Kardeşlik Özlü Sözler

Nasihat İle İlgili Özlü Sözler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.