Değerler Eğitimi

Eş anlamlı Sözcükler Eş Sesli Sözcükler Zıt Anlamlı

Genel
02.08.2019
425

Eş anlamlı Sözcükler Eş Sesli Sözcükler Zıt Anlamlı Sözcükler

Eş anlamlı Sözcükler Eş Sesli Sözcükler Zıt Anlamlı Sözcükler;

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler:

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.

 • Siyah-Kara
 • Cevap-Yanıt
 • Kelime-Sözcük
 • Öğretmen-Muallim
 • Beyaz-Ak
 • İhtiyar-Yaşlı
 • Zengin-Varsıl
 • Kırmızı-Al
 • Onarmak-Tamir
 • İyi-Güzel
 • Darılmak-Küsmek
 • Deli-Akıl Hastası
 • Yürekli-Cesur
 • Acemi-Toy
 • Ad-İsim
 • Abide-Anıt
 • Araç-Vasıta
 • Güvenlik-Asayiş

Eş Sesli Sözcükler (Sesteş Sözcükler):

Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli diğer bir ifade ile sesteş sözcükler denir.

Yaz: Mevsim olan yaz.
Yaz: Yazma eylemi.

Gül: Bir çiçek türü.
Gül: Gülme eylemi.

Yüz: Sayı olan yüz.
Yüz: Yüzme eylemi.

Ben: Kişi zamiri olan ben.
Ben: Vucuttaki et parçacığı.

Öğüt: Nasihat anlamında.
Öğüt: Öğütme eylemi.( Un öğütmek)

Yer: Mekan anlamında.
Yer: Yemek eylemi.

Kazan: Büyük tencere.
Kazan: Kazanma eylemi.

Notlar:
Düzeltme işareti olan sözcükle olmayan sözcük arasında sesteşlik olmaz. (Kar-Kâr)
Temel ve Mecaz anlamlı sözcükler arasında sesteşlik olmaz.

Kuru bir ağacın dalı gibi. (Gerçek)
Çocuğun anlatımı çok kuru. (Mecaz)

Zıt Anlamlı (Karşıt) Sözcükler:

Birbirinin tersi anlamda olan sözcüklere zıt anlamlı başka bir ifade ile karşıt anlamlı sözcükler denir.

 • Siyah-Beyaz
 • Uzun-Kısa
 • Zayıf-Şişman
 • Geniş-Dar
 • Uzak-Yakın
 • Kirli-Temiz
 • Güzel Çirkin

Yakın Anlamlı Sözcükler:

Yazılışları farklı anlamları ise birbirine yakın olan sözcüklerdir.

Dost-Arkadaş (Dostuk ve arkadaşlık birbirine çok benzese de farklı yakın anlama sahiptir.)
Basmak-Çiğnemek (Basmak ve çiğnemek aynı anlama geliyor gibi gözükse de araslarında anlam farkı vardır.)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.