Değerler Eğitimi

Din Nedir, Dinin Kaynağı Nedir, Dinin Önemi Nedir

Genel
08.07.2019
1.012

Din Nedir, Dinin Kaynağı Nedir, Dinin Önemi Nedir

Din Nedir, Dinin Kaynağı Nedir, Dinin Hayatımızdaki Önemi Nedir;

Dinin  Tanımı

Dinin bir çok tanımını yapmak mümkündür isterseniz bu tanımlara maddeler halinde bakalım:

 • Din; İnsanın Allah, doğa, hayvanlar ve diğer yaratılan insanlarla ilişkilerini düzenleyerek insanın hayatını anlamlı kılan ve hayatta insana yön veren kuralların tümüne denir.
 • Din; Yaratıcıya (Allah’a) inanmak ve Allah’a kulluk etmektir.
 • Din; Allah tarafından peygamberler vasıtası ile akıl sahibi olan insana gönderilen, ona çeşitli tercihler sunarak dünya ve ahiret saadetine ulaştıran ilahi (Allah tarafından) kuralların tümüdür.
 • Din; İnsanın kendi yaratılış amacı ve Allah’ın yarattıklarına karşı olan görevlerine denir.
 • Din; Tanrı fikrine  dayalı toplumsal bir kurum.
 • Din; İnsanların doğaüstü güçlere, kutsal saydıkları türlü varlıklara, tanrılara ya da Tanrı’ya inanma, tapınma biçiminde katıldıkları gizemsel olgu. (islamiyete bağdaşmayan bir tanımdır. İslama ve diğer hak dinlere göre yaratıcı bir tanedir. Burada bu tanım diğer dinler göz önüne alınarak yapılmıştır.)
 • Din; Allahın çerçevesini belirlediği emir ve yasaklarına uyma ona göre hareket etmeye dayalı yaşam tarzıdır.
 • Din; Allahın insanlardan yapmasını ve yapmamasını istediği şeylerin tümü.

Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. (Al-i İmran 3/19)

Dinin Kaynağı Nedir ?

Din duygusu insanda doğuştan var olan bir duygudur. Yani insan fıtratı gereği olan bir şeydir. İnsanın varoluşunu sorgulaması, evreni sorgulaması, varlık sebebini sorgulaması insanın dinin kaynağına yönelmesine sebep olur .(Hz İbrahim’in Allah’ı arayışı gibi.) Dini esasların kaynağını ise peygamberlere gelen vahiyler oluşturur. 

Hadis: Her çocuk fıtrat üzere doğar. ( Muslim “kader” 22)

Dinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

 • Din olgusu yaratılanların en şereflisi olan insanın kalbine, ruhuna, aklına hitap eder ve insanın nefsini temizler.
 • Bireysel ve sosyal hayatı düzene sokar.
 • İnsanın bir takım sorularına cevap bulur. Neden varım, yaratılış amacım nedir, beni kim yarattı, öldükten sonra ne olacağım…
 • İnsanın Allah’a sonsuz saygı duyarak diğer yaratılan insanlar karşısında eğilmeden, özgür ve bağımsız olmasını sağlar. Dinimiz sadece Allah’a secde edilmesini onun dışında hiçbir şeye eğilmemesi gerektiğini emreder.
 • Ölümü bir sıkıntı, bir belirsizlik gibi endişelerden kurtarır.
 • İnsana karşılaşılan sıkıntılar, güçlükler karşısında güvenme, sığınma, sabretme gibi duyguları kuvvetlendirir.
 • İnsanlar arasında birlik beraberliği, muhabbeti, dostluğu, huzuru tesis eder.
 • İnsanın insana, tabiata olan saygısını güçlendirir.
 • İnsanı boğan düşüncelerden kurtarır.
 • İnsanı güvenli kılar.

(Bu yazıyı derlerken Diyanetin Dinim İslam adlı kitabından faydalanılmıştır.)

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.