Değerler Eğitimi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir

Genel
30.05.2019
793

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir

Güneş Enerjisi Nedir

Güneş enerjisi, güneş sisteminden dünyaya gelen güneş ışınlarının yapılan güneş panelleri vasıtasıla ısı ve elektriğe dönüştürülmesi neticesinde oluşur. Güneş enerjisi Doğal enerji kaynakları arasında yer alır. Çevre ile barışık bir enerji kaynağıdır. Çevreye zarar vermez.

Eskiden çok maliyetli olan güneş enerjisi panel sistemi günümüzde daha uygun olmaktadır. Maliyetlerin az olması yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

Güneş Enerjisinin Avantajları Nelerdir

 • Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılır,
 • Doğal malzemeler (güneş) kullanılır,
 • Çok ekonomik olmaktadır.
 • Dış kaynaklara bağımlı değildir ve her ülke kullanabilir,
 • Çevresel ve doğa açısından temiz bir enerji kaynağıdır.

Güneş Enerjisinin Dezavantajları Nelerdir

 • Üretim için verimi düşüktür bir enerji kaynağıdır.
 • Tüm sene  itibari ile stabil bir enerji değildir. Mevsimsel olarak  ve gece-gündüz enerjide kesilmeler görülebilir.
 • İlk  kurulum  maliyeti çok yüksektir,
 • Orta ve küçük boyutlu tüketiciler için çok maliyetlidir,
 • Güneşten enerji üretmek maliyetli olduğu gibi depolama da maliyetli bir iştir.

 Rüzgar Enerjisi Nedir

Rüzgarın oluşumu ile meydana gelen bir enerji kaynağıdır.

Rüzgarın çok olduğu yerlerde kurulan rüzgar türbinleriyle elde edilen rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Teknolojik gelişmeler neticesinde rüzgarın tahmin edilebilir olması rüzgar enerjisini daha verimli kullanabilmemizi sağlar.

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

 • Sürekli bir enerji kaynağı olarak bilinir,
 • Doğal bir enerji kaynağı olduğu için rüzgar enerjisinin herhangi bir dışa bağımlılığı yoktur,
 • Zamanla maliyeti düşmektedir.
 • Rüzgar enerjisi temiz enerji kaynaklarından olarak bilinir ve çevreye zararı yoktur,
 • Dünyanın neredeyse %95’inde rüzgar enerjisinden rahatça faydalanılabilir.

Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları

 • Rüzgar türbinlerini yerleştirmek  için büyük alanlar gereklidir,
 • Görsel açıdan doğayı bozmakta görsel kirlilik yaratmaktadır,
 • Göç eden kuşlar için bir tehdit unsurudur. Çok sayıda göçmen kuşların ölümüne sebep olur.
 • Rüzgar türbinleri yüksek desibelde ses oluşturmaktadır dolayısıyla gürültü kirliliğine sebep olur.
 • Verim olarak düşüktür.

 Hidroelektrik (Hidrolik) Enerjisi Nedir

Hidroelektrik enerjisi, suyun akış gücünden faydalanılarak  edinilen  ve neticesinde sera gazı salınımı yapmamasından dolayı dünyaya hiçbir zararı olmayan bir  enerji kaynağıdır.

Hidroelektrik enerjisi, suyun akışından dolayı  oluşan  kinetik enerjinin kanallar yardımı ile türbinlere gönderilmesi ile elde edilir. Özellikle yüksekliğin (rakım) ve su akış hızının fazla olduğu yerlerde hidroelektrik üretimi yapılması enerjinin çok olacağından büyük avantaj sağlayacaktır.

Hidroelektrik Enerjisinin Avantajları

 • Herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmaz.
 • Aşırı enerji ihtiyacı olan zamanlarda  çok hızlı bir şekilde devreye girebilir,
 • Acil durumlarda da yine çok hızlı bir şekilde devre dışı bırakılabilir,
 • Hidrolik elektrik santralleri doğal kaynaklardan üretildiği  için  bu enerjinin dışa bağımlılığı yoktur,
 • Sadece enerji üretmek için değil, sulama ve diğer faaliyetler içinde zaman zaman kullanılabilir.

Hidrolik Enerjisinin Dezavantajları

 • İlk yatırım maliyeti oldukça yüksektir,
 • Kurulum süresi çok uzun zaman alır,
 • Enerji üretme kapasitesi beslediği akarsular ve de yağış (kar, yağmur)miktarına bağlıdır,
 • Hidroelektrik barajlar bulunduğu yerin  ekolojik dengesini olumsuz yönde değiştirebilir,
 • Deprem ve benzeri acil durumlarda sel tehlikesi oluşturup, yerleşim bölgelerini su altında bırakabilir.

 Jeotermal Enerji Nedir

Jeotermal enerji, jeotermal kaynakların olduğu yerlerde direkt ya da dolaylı şekillerde  elde edilen bir  enerji türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi ve mineral üretimi gibi çok farklı alanlara  hizmet eden bu enerji kaynağı aynı zamanda kaplıcalar vasıtası  ile turizm sektörüne de faydalı olmaktadır. Ülkemizdeki temiz enerji kaynakları arasında önemli bir rolü vardır.

Jeotermal Enerjisinin Avantajları

 • Jeotermal Enerji doğa dostu enerji kaynakları arasındadır.
 • Jeotermal vasıtası ile elektrik üretmek için suyun ısıtılması veya buharlaştırılması için çevreye zarar verici  fosil yakıtlara ihtiyaç yoktur,
 • Doğal bir enerji kaynağı olduğundan dolayı dışa bağımlılığı yoktur,
 • Üretim verimleri oldukça yüksektir,

Jeotermal Enerjisinin Dezavantajları

 • Jeotermal kaynakların yapılarında bazı zararlı kimyasallar bulunmaktadır. Bu yüzden re-enjeksiyon işlemlerine tabii tutulması gereklidir,
 • Jeotermal kaynaklardan çıkan akışkan maddeler genellikle  aşındırıcı ve kirlilik yaratıcı bazı mineraller içerir,
 • Araştırma ve hazırlık maliyetleri oldukça yüksektir,

 Biyokütle Enerjisi Nedir Nedir

Biyokütle enerjisi dediğimiz bu enerji türü, her türlü organik atıktan, bitkilerden, yosunlardan ve alglerden elde edilebilen  enerji çeşididir. Bitkilerin yakınması ya da hayvan atıklarının enerji için kullanılması en bilinen biyokütle enerjisi örneğidir.

Biyoetanol, biyodizel, piroliz ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri ve biyogaz, biyokütle enerjisi ile geliştirilen alternatif enerji kaynakları arasında yer almaktadır.

Biyokütle Enerjisinin Avantajları

 • Biyokütle Enerjisi hemen hemen  her yerde kullanılabilir,
 • Düşük ışık şiddeti bu enerji için yeterlidir,
 • İstenilen her büyüklükte yapılabilir,
 • Depolanmaya oldukça uygundur,
 • Sosyo-ekonomik açıdan oldukça  önemli bir enerji kaynağıdır.
 • Doğal açıdan çok az zararı vardır.

Biyokütle Enerjisinin Dezavantajları

 • Verimleri  oldukça düşüktür,
 • Tarım alanları için rekabet oluşturmaktadır,
 • Su ihtiyacı gereğinden fazladır,
 • Dar alanlarda kullanılamaz.

 Hidrojen Enerjisi Nedir

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde yer alan  hidrojen gazının belli bir işlemden geçirilmesi ve dönüştürülmesi ile oluşan bir enerji çeşididir.

 Dalga Enerjisi Nedir

Dalga enerjisi, denizlerde oluşan dalgalanmalardan ve dalgaların meydana getirdiği  basınçtan elde edilen enerji kaynağıdır. Dalga enerjisi, dalga jenaratörleri vasıtası  ile doğal ve de sürdürülebilir bir  enerji üretimi sağlanmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir ?

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi Nelerdir? 

Yenilenebilir enerji kaynakları pek çok açıdan önemlidir.

 • Bir ülkenin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi  için en önemli şey hiç kuşkusuz enerjidir. Bu yüzden de yenilenebilir enerji kaynakları oldukça önemlidir,
 • Fosil yakıt kullanımı ile enerji üretmeye alternatif olduğundan dolayı çevreye zarar vermez,  çevresel açıdan önemlidir,
 • Yerli kaynakların kullanılması,  geliştirilmesi açısından  oldukça önemlidir.
 • Enerjide dışa olan bağımlılığı oldukça azalttığı için önem teşkil eder.
 • Uluslararası çevre ve enerji anlaşmalara uyum sağladığından dolayı çok  önemlidir,

 Değerler Eğitimi

Enerjimizi Doğru Kullanmak İle İlgili Yazı

Geri Dönüşüm İle İlgili Kompozisyon Örneği

Enerjiyi Doğru Kullanma Yöntemleri

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası Programı

Tasarruf Yöntemleri ( Aydınlatma ve Suda)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.