Değerler Eğitimi

Peygamberimiz ve Adalet Hakkında

Genel
24.05.2019
800

Peygamberimiz ve Adalet Hakkında

Peygamberimiz ve Adalet Hakkında Kompozisyon Örneği

İslam dinin en önem verdiği konulardan bir tanesi de hiç kuşkusuz adalettir.Gerek Kur’an-ı Kerimde, gerekse de hadislerde insanların haksızlıklardan, adaletsiz olmadan kaçınması gerektiği ifade edilmiştir. Peygamberimiz ve adalet konusuna geçmeden önce isterseniz adalet nedir ona bir bakalım; adalet, hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk anlamına gelir. Efendimiz de hiç kuşkusuz her zaman hukuku gözetir, haklının yanında olurdu.

Peygamberimiz adaleti her zaman yüceltmiştir. Hayatına baktığımızda daha çocukluğundan itibaren doğru ve adıl olmaya çalışmış. Çevresindeki insanlar ise ona doğruluğundan dürüstlüğünden dolayı “emin” unvanını vermişleridir. Peygamberimizin adaletini en güzel özetleyecek davranışlardan birisi şudur. Hacerü’l Esved’in kim tarafından yerine konulacağı konusunda çıkan anlaşmazlığı adalet içerisinde çözmüş, insanların ona olan güvenini boşa çıkarmamıştır. Gençlik yıllarında haksızlığa uğrayanların haklarını savunmak amacıyla Hılful Fudul (Erdemliler Cemiyetine) adlı bir topluluğa katılmıştır. Hz Muhammet gerek peygamberlikten önce gerekse de peygamberlikten sonra makam, mevki, zenginlik, itibar gözetmeksizin karar aşamasında herkese eşit davranmıştır. Bir hırsızlık olayı karşısında söylediği şu sözler ibretliktir.

Sizden önceki toplumlar, kanunları herkese eşit biçimde uygulamadıkları için yok oldular. Onlar aralarında fakir, kimsesiz bir kişi suç işlediğinde onu ağır biçimde cezalandırırlardı. Zengin ve güçlü biri suç işlediğinde ise o kişiye ceza vermezlerdi. Allah’a yemin ederim ki bu suçu işleyen kızım Fatma bile olsa onu cezalandırırım.

Yukarıdaki hadiste de göreceğimiz gibi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet her zaman yoksulların, zayıf ve güçsüzlerin, yetimlerin haklarını kollar; onları ezdirmezdi.  Ona göre hakkı korumak çok değerliydi. Çünkü hak korunması barış ve huzurun güvencesiydi.

Bizlerde efendimizi hayatımızın her alanında örnek almalı; haksızlıktan, adaletsiz karadan uzak durmalıyız. Adil bir insan olursak hem insanlar bize güvenir hem de adil bir toplumun temellerini atmış oluruz.

Değerler Eğitimi

Peygamberimiz Hakkında Diğer Yazılar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.