Değerler Eğitimi

Ormanların Önemi, Ormanların İnsan İçin Önemi

Genel
07.05.2019
1.197

Ormanların Önemi, Ormanların İnsan İçin Önemi

Ormanların Önemi, Ormanların İnsan İçin Önemi

Ormanlar canlıların yaşaması için temel ihtiyaçlardan birisidir. Şimdi isterseniz ormanların önemi nedir bunlara değinelim

Ormanlar Dünyanın Oksijen kaynağıdır.

 • Ormanların canlılar için en önemli yararı oksijen kaynağı olmasıdır. Bitkiler fotosentez yaparak havadan karbondioksiti alır ve devamında havaya oksijen verir.
 • Normal şartlarda havada % 21 oranında oksijen bulunmaktadır. Havada bulunan oksijenin (%21) % 56’sını ormanlar fotosentez ile  üretir. Şehirlerde maalesef  bu oranlar daha düşüktür.
 • 40 kişinin bir saatte havaya yolladığı karbondioksiti yetişkin bir çam ağacı 1 saatte hemen oksijene dönüştürür.
 • 1 Hektar çam ormanı havada yer alan  36.4 ton tozu süzer, filtreler.
 • 1 Hektar çam ormanı sayesinde yılda 30 tona yakın oksijen üretir.

Ormanlar Su varlığını korur ve düzenler.

 • Ormanlar, bitkiler, hayvanlar ve tüm canlılar için doğal bir su şebekesi görevini yapar. Kar ve yağmur şeklindeki yağışı ağaçlar; gür yaprakları, iri dalları, gövdesi ve de kökleri ile tutarak, sellerin, taşkınların olmasının önüne geçer. Ayrıca yeraltı sularının oluşmasına da büyük yardım eder.
 • Ormanlar erozyon ile gelen toprağı tutarak barajların ekonomik ömrünü daha da uzatır. Bu nedenledir ki barajların etrafının ağaçlandırılması çok önemlidir. Doğal afetlerin az da olsa önüne geçer, ülke ekonomisine pozitif katkıda bulunur.
 • Mesela yetişkin bir kayın ağacı kökleri sayesinde 10 ton su tutabilir. Bu muhteşem bir şey sizce de öyle değil mi?
 • Ağaçlar yağmurların yağdıkları zaman yeryüzüne direk olarak inmesini, suyun akıp gitmesini önler. Yağmur sularını bir havzada tutarak korurlar.

Ormanlar Erozyonu Önler

 • Kısaca Erozyonun tanımını yapacak olursak; bitki örtüsü tahrip olmuş eğimli arazilerdeki toprağın, bulunduğu yerden; yağışlar, sel suları, çığ, rüzgar gibi faktörlerle aşınması ve başka yere taşınmasına denir.
 • Ülkemizde maalesef her yıl 500 milyon ton toprağımız erozyon yüzünden kaybolmaktadır.
 • Burada şu bilgi çok önemlidir 1 cm kalınlığında bir toprağın oluşması için 400 yıl gereklidir. Bunca zahmetli bir oluşumun bir anda yok olması ne kadar da kötü bir durumdur değil mi?
 • Türkiye’de erozyon Avrupa’dan 12 kat daha fazladır.
 • Bugün hala Türkiye’nin  % 83’ünde erozyon zarar vermeye, toprağı yok etmeye devam etmektedir.

Ormanlar Kullandığımız Odunun Ana Kaynağıdır

 • Ağaçlar her geçen yıl belli bir oranda büyürler. Bu duruma “ARTIM” denir. Ormanlardan bu artımlar dikkate alınarak ürün alınır. Ormanlara hiçbir işlem yapılmadan doğaya terk edilmesi neticesinde ise  nitelik ve nicelik açısından ormanların vasıfları bozulacak, ormanlar maalesef sağlıklı bünyeye kavuşamayacaklardır. Tüm bunların neticesinde kar, fırtına, rüzgar, böcek ve yangın gibi zararlar sonucunda dayanıklılıklarını yitireceklerdir.
 • Odunun ana kaynağı olan ağaçlar bilinçsiz bir şekilde değil Orman Mühendislerinin denetimi altında uzman kişiler tarafından ormandan çıkarılarak kullanım için ayrılırlar.
 • Oduna ait kullandığımız tüm materyaller (Dolap, masa, sandalye, kağıt…) ormanlarımızdan elde edilirler.

Ormanların Beden Ve Ruh Sağlığımız Üzerinde Pozitif (Olumlu) Etkileri Vardır

 • Ormanlar temel ihtiyaçların yanında eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme olanağı sunar bizlere. Ormanlar havası, suyu, doğal görünümleri ve sakin (dingin) ortamı ile özellikle de şehrin stresinden bunalmış insanları kendisine çeker. Bu yönü ile ormanlar insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu (Pozitif) rol oynar.
 • Şehirlerde, yerleşim alanları etrafındaki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi yönünden, insan sağlığı bakımından çok önemlidir. Ormanların insan sağlığı üzerindeki bütün bu olumlu (Pozitif) yararları nedeni ile büyük kentlerin etrafında ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme yerleri, parklar, piknik alanları kurulmaktadır.
 • 250 m. genişliğinde yer alan ormanlar gürültüyü % 50 oranında azaltır.
 • Ülkemiz flora bakımından çok zengindir. Türkiye’de 10.000’e yakın bitki türü vardır. Bu türlerden 3.000 adedi endemiktir. (Yani yalnız ülkemizde yetiştir.) Avrupa’ da endemik bitki türü ise sadece 2.650’dir.

Ormanlar İş ve Geçim Kaynağıdır.

 • Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.
 • Ege Orman Vakfında ki ağaçlandırma çalışmalarında bu kişilere iş verilerek kalkınmaları sağlar, istihdam olanağı yaratır.

Önde Gelen Orman Ürünleri

Günümüzde modern orman işletmeciliği faaaliyetleri neticesinde elde edilen orman ürünleri, Asli Orman Ürünleri ve Tali Orman Ürünleri olmak üzere 2 ana kategori altında toplanmaktadır.

Asıl Orman Ürünleri

 • Tomruk
 • Tel Direği
 • Maden Direği
 • Sanayi Odunu
 • Kağıtlık Odun
 • Lif Yonga Odunu
 • Sırık
 • Çubuk
 • Yakacak Odun

İkincil Orman Ürünleri

 • Reçine
 • Çıra
 • Sığla yağı
 • Defne
 • Şimşir
 • Kök Odunu
 • Kekik
 • Her çeşit bitki soğanı
 • Ada Çayı
 • Çam Fıstığı
 • Mantarlar
 • Kozalak

Değerler Eğitimi

Dürüstlük Fabl Örneği, Öğüt veren Fabl

Çevremizdeki Canlılara Nasıl Davranmalıyız

Çevre (Kompozisyon Örneği)

Çevre ve çevrenin Önemi (AFİŞLİ)

Çevreyi Korumak İçin Ne Yapmalıyız Değerler Eğitimi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.