Değerler Eğitimi

Panel Nedir, Panelin Özellikleri Nelerdir

Genel
22.04.2019
2.125

Panel Nedir, Panelin Özellikleri Nelerdir;

Panel Nedir, Panelin Özellikleri Nelerdir:

Alnında uzmanlarca, toplumu ilgilendiren bir konunun, dinleyicilerin önünde, sohbet havası tarzında tartışılmasına panel denir. Daha önceden seçilmiş bir konuşmacı grubu tarafından güncel, aktuel,  siyasal, sosyal ve de bilimsel konuların veya sorunların, herkesin rahatça  izleyebileceği bir şekilde açık olarak tartışıldığı toplantılara panel denir.

Panelin Özellikleri Nelerdir:

 • Panel, fikirlerin çatışması değil, aksine fikir alışverişidir.
 • Panelde bir sonuca ulaşmaktan ziyade konuyu aydınlığa kavuşturmak esastır.
 • Tek bir oturumda yapılan panelde konuşmacıların arasında  paneli yöneten bir başkan (panel yöneticisi, moderatör)bulunmaktadır.
 • Konuşmacı sayısı 3-6 arasında olması sağlıklı ve verimli bir panel için idealdir.
 • Panel tartışmalarında panelde bir başkan ile üyeler (konuşmacılar) bulunur.
 • Panel üyeleri, en ortada başkan olmak üzere bir masanın etrafında hem birbirlerini rahat görecek hem de dinleyicileri rahat görebilecek şekilde oturmalıdır.
 • Panelde yer alan konuşmacılar, tartışılan konunun uzmanı olan kişilerdir. Panelde konular daha çok toplumu ilgilendiren güncel olaylardan seçilir. Bu tartışmalar, genellikle, ufak bir salonda tercihen de daha çok  mikrofonsuz yapılır.
 • Panelde bir gerçeğin ortaya çıkarılması veya bir konuda karara varılması hedeflenmez. Panel daha çok bir sohbet atmosferinde geçer.
 • Panellerde bir konunun farklı  açılardan ele alınıp farklı fikirlerin ortaya çıkmasına imkan sağlanır. Yani, konuşmacılar, konunun farklı açılardan görülüp irdelenmesine itina göstermelidir.
 • Panelin resmi, sıkıcı bir havası yoktur.(Sohbet havasında)
 • Panelde her konuşmacı, sınırlı bir sürede (10-15 dk.), ele alınan konuyu farklı açılardan ele alarak fikirlerini sunar. Bu yönüyle  panel, bir konu üzerinde birlikte düşünme işidir.
 • Konuşmacılar, panel esnasında konuşmalarını yaparken dinleyiciler panele asla müdahale etmez. Eğer ki panelin sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel, foruma dönüşür.
 • Ele alınan konu, resmilikten uzak, samimi bir hava içinde tartışılır. Panelde gaye bir karara varmak değil, konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatacak farklı görüş ve eğilimleri ortaya çıkarmaktır.
 • Panele başlamadan önce, panel başkanı ve panele katılan üyeler tartışmanın konusu ve sınırları üzerinde hazırlıklı bulunmalı, tartışma planında izlenecek yol bilinmelidir.
 • Eğer panelde konuşmacı sayısı iki ise buna diyalog deriz. Diyaloga aynı panelde olduğu gibi dinleyiciler de katılır.
 • Panel, sözlü tartışma türlerinden bir tanesidir.

Panel Başkanının Görevleri;

 • Konuyu ortaya sunar,
 • konuşmacıların kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilecekleri bir ortam sağlar,
 • daha sonra konuşmacıları seyircilere tanıtır,
 • paneli  yönetir,
 • panel sonunda ise  forum yapılıp yapılmayacağına (Panel sonunda tartışma dinleyicilere de geçerse panel foruma dönüşür.) karar verir.
 • Başkan panelin giriş konuşmasını yapar ve panelin sağlıklı geçmesini sağlar.
 • Özellikle de soru cevap kısmında salonu iyi koordine etmeli ve konu dışında soru sorulmamasına dikkat etmelidir.
 • Panelin sonunda, panelin yöneticisi (başkan), kendi fikirlerini de katarak konuyu toparlayıp özetler, konuyu bir sonuca bağlar ve paneli kapatır.

Örnek Panel Konuları Nelerdir ?

 • Göçün ekonomik açıdan sonuçları neler olabilir?
 • Tarımı canlandırmak için neler yapılmalıdır?
 • Şiir dinletileri gençliğin sanata bakışına katkı sağlar mı?

Değerler Eğitimi

Sempozyum Nedir, Sempozyumun Özellikleri Nelerdir

Münazara Konuları Nelerdir, Örnek Münazara Konuları

Forum Nedir, Forumun Özellikleri Nelerdir

Açık Oturum Nedir, Açık Oturumun Özellikleri

Cep Telefonu ve İnsanlar Kompozisyon Örneği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.