Değerler Eğitimi

Günlük Nedir, Günlüğün Özellikleri Nelerdir

Genel
12.04.2019
1.021

Günlük Nedir, Günlüğün Özellikleri Nelerdir

Günlük Nedir, Günlüğün Özellikleri Nelerdir

Günlük (Güncel):

Günlük hayatta yaşanan olayların, yaşanan olaylarla ilgili izlenimlerin, duygu ve fikirlerin tarih belirtilerek günü gününe, tarihi tarihine anlatılmasıyla oluşan fikir yazısı türüne günlük, diğer bir ifade ile günce  denir. Günlük (günce) kelimesi; latince dilindeki “dies (gün)” sözcüğü ile “diarium (günlük)” sözcüklerinden gelir.

Günlüğün Özellikleri:

 • Günlük yazmaktaki temel gaye, bir günlük hayat içinde görülen, duyulan ilginç, sıradan olmayan olayları, izlenimleri kalıcı hale getirmektir.
 • Günlük türü bir iç dökme, içindekileri dışa vurma ihtiyacından kaynaklanır. Kişinin sırları, dertleri,  günlüğe aktarılır. Bundan dolayı günlük türü, yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal dünyasını yansıtır.
 • Günlük türü her gün yazıldığından kısa ve daha çok  konuşma diline yakın bir dil kullanılır.
 • Günlükler anılardan farklı olarak günü gününe kaleme alınır.
 • Günlükte yazılanlarda kişinin günlük yaşantısı kaleme alındığından  daha çok öznellik hakimdir.
 • Günlükler birinci kişi ağzından yazılır. Gerçekler, yaşantılar çarptırılmadan günü gününe yazılır.
 • Günlüklerde, yazının kaleme alındığı tarih ve yer belirtilir.
 • Yaşanılan olaylar üzerinden belli bir zaman geçmeden, olayın sıcağı sıcağına yazılır. Günlüklerde olayların tüm ayrıntıları yer verilir.

Devamı………….

 • Günlük yazan kişi, gözlemlerini, duygularını ve düşüncelerini süsten uzak, içinden geldiği gibi, doğal bir anlatımla açık, seçik ve anlaşılır şekilde kaleme alır.
 • Günlüğü yazan kişi, yazdıklarını özel olduğundan, yazdıklarının bir başkası tarafından okunma ihtimalini düşünmediği için yazılarında öznel ve tamamen içtendir.  Bu içtenlik, yazısına da yansır. Bunun neticsinde, yazarın hayatından bölümler, izler taşıyan günlüklerde yazarın kişiliği, görüşleri, fikirlerini ve ruhsal yapısıyla ilgili bilgilere ulaşılır.
 • Anlatım biçiminden  konuşma diline yakınlık gösteren günlük türü, bu özelliği ile sohbet türüne benzerlik gösterir.
 • Günlüklerde kağıt düzeni önemlidir. Olayın geçtiği tarih ve yer kağıdın sağ üst köşesine yazılır.
 • Günlük yazmak, kişiye yazma becerisini aşılayan bir türdür.
 • Günlükler, biyografya ve tarih bilimine yardımcı kaynak olarak bilinir.
 • Günlük, günü gününe yazıldığı için,  daha sonra kronolojik sıraya dizilere bir  kitap haline getirilebilir.
 • Günlükler, roman ve hikaye için ilham kaynağı olmuş, bunun sonucu olarak bazı hikaye ve romanlarda “günlük” bir anlatım biçimi olarak kullanılmıştır.
 • Divan edebiyatına baktığımızda günlüğe “ruzname” ya da “vakayi” adı verilirdiğini görmekteyiz.
 • Günlük türünü tarihte ilk defa Romalılar kullanmıştır. “Commentari” adıyla anılan bu günlüklerin edebi değeri yoktur. Günlükler edebi değer kazanmaya Rönesans’ın sonlarına doğru başlamıştır. 19. yüzyılın romantizm akımının etkili olduğu döneminde edebi niteliği olan günlükler, yaygınlaşmaya başlamıştır. Franz Kafka, Andre Gide, Puşkin, Victor Hugo, Goethe, Stendhal gibi yazarlar günlük türünde eserler vermiştir.
 • Türk edebiyatına, Batılı anlamda madern günlük Tanzimat döneminde girmiştir.
 • Türkçe yayımlanmış ilk günlük, Direktör Ali Bey’in “Seyahat Jurnali” adlı eseridir. Şair Nigar Hanım’ın günlükleri de önemlidir. Edebiyatımızda günlük fazla yaygın olmayan bir türdür. Günlükler asıl yaygınlığını Cumhuriyet döneminde göstermiştir.
  Bazı bölümler Alıntıdır…………………

Günlük Örneği

08/04/2019 Pazartesi

Sevgili Günlük;

Bugün günlerde çarşamba. Bu gün diğer günlerden daha bir güzel. Yıllardır görmediğim dayım İstanbuldan geldi. Öyle mutlu oldum ki anlatamam. Dünyalar benim oldu. Bir yandan da üzüldüm açıkçası. Çünkü bu mutlu geliş bir süre sönra hüzünlü vedalaşmaya bırakacaktı kendini. Ama olsun bu güzel günlerin kıymetini bilmek lazım. Bu ara da sevgili günlük, söylemeden geçemeyeceğim. Bugün en sevdiğim arkadaşımın bana yalan söylediğini farkettim Ama bu durumu ona belirtmedim. Zamana bırakmak belkide en iyisi diye düşünüyorum.

Sevgili günlük bugün benden bu kadar. Yarin görüşmek dileğimle.

Galip HATİP

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.