Değerler Eğitimi

Ahmet Kutsi Tecer Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Genel
04.04.2019
743

Ahmet Kutsi Tecer Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Ahmet Kutsi Tecer Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği;

 • Ahmet Kutsi Tecer 1901 yılında doğdu ve 1967 yılında hayata gözlerini yumdu.
 • Cumhuriyet Dönemi edebiyatında  şair ve oyun yazarı olarak ad yapmıştır.
 • Anadolu folkloru, kültürü alanında çok önemli çalışmalar yapatı.
 • Ziya Gökalp’ten de büyük bir şekilde etkilenen Ahmet Kutsi Tecer , Ziya Gökalp’in “halka doğru” ilkesini sürekli uygulamaya çaba göstermiştir.
 • Ahmet Kutsi Tecer ilk yazdığı şiirlerinde aşk, ölüm, ıstırap gibi toplumu ilgilendirmeyen, bireysel konuları işlemiş, daha sonraki şiirlerinde ise Faruk Nafiz Çamlıbel’in başlattığı “Memleket şiiri” diyebileceğimiz köy atmosferi ağırlıklı,  daha çok Anadolu’yu anlatan şiirler kaleme almıştır.
 • Didaktik (Öğretici) şiirler yazmasına rağmen daha çok duygusal yönü ağır basan “lirik” şiirleriyle ön plana çıkmıştır.
 • Dili sadedir, açıktır, anlaşılırdır. Anlatımı özelliklerine baktığımızda  içten, yapmacıksız, tabii ve bir o kadar da  canlıdır.
 • Ağdalı süslü dilden ziyade, halkın günlük konuşma dilini ön plana çıkarmıştır.
 • Genellikle şiirlerinde dörtlük nazım biçimini kullanır.
 • Şiirlerini çoğunlukla hece ölçüsüyle meydana getirmiştir.
 • Hece ölçüsünün daha çok sekizli ve on birli kalıplarını tercih etmiştir.
 • Şiirlerinde daha çok zengin kafiye kullanmıştır.
 • Türk halk şiiri geleneğinden fazlasıyla yararlanmış, şiirlerinde halk motiflerini etkili bir şekilde kullanmıştır.
 • Şiirlerinin temel taşlarını türküler, destanlar, efsaneler, gelenek ve görenekler oluşturmaktadır.
 • Türk halk şiirinin araştırılmasındabiyatımıza unutulmaya yüz tutmuş eserlerin kazandırılmasında ,  ve yaygınlık kazanmasında ayrıca  sevilmesinde de çok etkili olmuştur.
 • Köroğlu, Karacaoğlan, Yunus Emre gibi halk şiirimizin büyük ozanlarıyla ilgili araştırmalar yapmış, Anadolu’yu gezmiş ve bu şairler hakkında pek çok veri elde etmiştir.
 • Âşık Veysel’i keşfeden, onun edebiyatımızda tanınmasını sağlayan kişi Ahmet Kutsi Tecer’dir.
 • “Nerdesin” şiiriyle tanınan Ahmet Kutsi’nin “Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı şiiri de hem edebiyatımızda hem de halk nezdinde çok ünlenmiştir. Orda Bir Köy Var Uzakta Şiiri Faruk Nafiz’in yazdığı “Sanat” adlı şiirle aynı mesajları vermektedir.
 • Şiirin dışında tiyatro türünde de eserleri vardır.
 • Türk tiyatrosuna önemli oyunlar kazandıran Ahmet Kutsi Tecer, tiyatro geleneğimiz, halk kültürümüz ve motiflerinden gelen malzemeyi batı tekniği ile yoğuran tiyatro eserleri yazdı.
 • Ahmet Kutsi Tecer’in tiyatrolarında yerlilik ve millilik ön plana çıkmıştır.
 • Millilik ön plana çıkan tiyatroları konularını halk folklöründen almış, bu oyunlarında yer yer Geleneksel Türk Tiyatrosu  türü olan orta oyunu tekniğinden faydalanılmıştır.

Ahmet Kutsi Tecer Eseleri

Şiir: Şiirler, Tüm Şiirleri (Ölümünden sonra yayımlanmıştır.)
İnceleme: Köylü Temsilleri
Oyun: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Yazılan Bozulmadan, Bir Pazar Günü, Satılık Ev

NEREDESİN 

Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar: – Nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki, ben onu,
Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.

Gün olur sürüyüp beni derbeder,
Bu ses rüzgarlara karışır gider.
Gün olur peşimden yürür beraber,
Ansızın haykırır bana: -Nerdesin?

Bütün sevgileri atıp içimden,
Varlığımı yalnız ona verdim ben.
Elverir ki bir gün bana derinden,
Ta derinden bir gün bana ”Gel” desin.

Ahmet Kutsi Tecer

ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA

Orda bir köy var, uzakta
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.

Orda bir ev var, uzakta
O ev bizim evimizdir.
Yatmasak da, kalkmasak da
O ev bizim evimizdir.

Orda bir ses var, uzakta
O ses bizim sesimizdir.
Duymasak da, tınmasak da
O ses bizim sesimizdir.

Orda bir dağ var, uzakta
O dağ bizim dağımızdır.
İnmesek de, çıkmasak da
O dağ bizim dağımızdır.

Orda bir yol var, uzakta
O yol bizim yolumuzdur.
Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur.

Ahmet Kutsi Tecer

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.