Değerler Eğitimi

Ağıt Nedir, Ağıt Örnekleri Nelerdir

Genel
11.04.2019
2.027

Ağıt Nedir, Ağıt Örnekleri Nelerdir

Ağıt Nedir, Ağıt Örnekleri Nelerdir;

Ağıt Nedir ?

  • Ölenin kişi ya da kişilerin arkasından söylenen ve onun ölümünden duyulan derin acıyı, üzüntüyü ifade eden  şiirlerdir.
  • Ölüm, hastalıklar, doğal afetler gibi vakalar neticesinde aşırı korku, heyecan, derin üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden, belli bir  ezgi ile söylenen halk edebiyatı türüdür.
  • Ağıtlarda, ölen kişinin ya da kişilerin sağ iken yaptığı iyilikler, kahramanlıklar ifade edilir.
  • Sel, deprem, yangın vb. doğal afetlerle alakalı ağıtların da ifade edldiği konular arasındadır.
  • İslamiyetten önceki Türk edebiyatında bu tür şiirlere “sagu” adı verilmiştir.
  • Divan edebiyatına baktığımızda  ise bu türe “mersiye” denilmektedir.
  • Ağıt söylemeye “ağıt yakma” denir, ağıt yakana kişiye ise  “ağıtçı” adı verilir.
  • Uyak ve ölçü düzenine baktığımızda  türkü türü ile genellikle aynı olduğunu görmekteyiz.

UYARI: Koşmanın bir türü olan ağıtla karıştırılmamalıdır. Âşık edebiyatındaki ağıtın söyleyeni bellidir. Anonim halk edebiyatındaki ağıtların söyleyeni belli değildir.

Ağıt Örnekleri

Alp Er Tunga Ağıdı Orjinal Metni

Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mu
Ödlek öcün aldı mu
Emdi yürek yırtılur!Ödlek yırag közetti
Ogrı tuzak uzattı
Begler begin azıttı
Kaçsa kah kurtulur?

Ulşıp eren börleyü
Yırtın yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür

Begler atın argurup
Kadgu ânı turgurup
Mengzi yüzi sargarup
Korkum angar türtülür.

Ödlek arıg kevredi
Yunçıg yavuz tavradı
Erdem yeme savradı
Ajun begi çertilür.

Ödlek küni tavratur
Yalnguk küçin kevretir
Erdin ajun sevritür
Kaçsa takı ertilür

Bilge bögü yunçıdı
Ajun eti yençidi
Erdem eti tınçıdı
Yerge tegip sürtülür

Ögreyüki mındag ok
Mında adın tıldag ok
Atsa ajun ograp ok
Taglar başı kertilür

Könglüm içün örtedî
Yatmış başıg kartadı
Keçmiş ödük irtedi
Tün kün geçip irtelür.

Alp Er Tunga Ağıdı Günümüz Türkçesi İle

Alp Er Tunga öldü mü,
Kötü dünya kaldı mı,
Felek öcünü aldı mı,
Şimdi yürek yırtılır!Zaman fırsat gözetti
Gizli tuzak uzattı
Beyler beyini şaşırttı
Kaçsa nasıl kurtulur?

Erler kurt gibi uluşur
Yaka yırtıp bağrışır
Yırlayıcı gibi inilder, ünler
Ağlamaktan gözü örtülür.

Begler atlarını yordu
Kaygı onları durdurdu
Benizleri, yüzleri sarardı
Sanki safran dürtülür.

Zaman fena gevşedi
Zayıf kötü davrandı
Erdemlik yine savıldı
Dünya beği yok olur.

Zaman günü davrandırır
İnsanın gücünü gevşetir
Dünyanın erlerini azaltır
Kaçsa dahi ölüm erişir.

Ağıt Örneği

Mızıka çalındı düğün mü sandın
Al beyaz bayrağı gelin mi sandın
Yemene giden gelir mi sandın
Dön gel ağam dön gel dayanamiram
Uyku gaflet basmış, uyanamiram
Ağam öldüğüne inanamiram

Değerler Eğitimi

İslamiyette Önceki Türk Şiiri Ders Notu

Anlatım Bozukluğu Konu Anlatımı, Örnekler, Testler

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.