Değerler Eğitimi

Zeki Ömer Defne Kimdir, Zeki Ömer Defne Hakkında

Genel
02.03.2019
592

Zeki Ömer Defne Kimdir, Zeki Ömer Defne Hakkında

Zeki Ömer Defne Kimdir, Zeki Ömer Defne Hakkında;

 • Zeki Ömer Defne 1903 yılında doğdu, 1992 yılında ise hayata veda etti.
 • Milli Edebiyat geleneğine bağlı zevk ve anlayışı sürdüren en önemli şairlerdendir.
 • Halk Edebiyatı geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ve hece ölçüsünü kullanarak çağdaş şiirler kaleme aldı.
 • Kendisine özgü şiir anlayışı ile halk şiiri arasında bir köprü oluşturmaya çalıştı.
 • Her zaman hece ölçüsüne bağlı kaldı, fakat modern şiire geçmeyi, halk şiiri geleneğini çağdaş şiirle harmanlamayı başardı.
 • Son kaleme aldığı şiirlerinde serbest tarza yöneldi.
 • Cumhuriyet dönemi şiir  gruplarından “Beş Hececiler”in geleneğinin savunucusudur.
 • Etrafındaki eşya ve olaylardan ilham alan sair; sözcüklere derin, sembolik bir mana yükler.
 • Bir Anadolu sevdalısı olan sanatçının şiirlerinin ana temasını “Anadolu” oluşturur.
 • Hepimizin yakından bildiği “Ilgaz” şiiri ile ün yapmıştır.
 • Erzurum, Eğin, Isparta, Bursa, Konya, İstanbul ve Ilgaz üzerine yazdığı güzellemeleri ile edebiyatımızda büyük yankı oluşturur.
 • Folklor ve destanlardan faydalanarak lirik ve romantik şiirler kaleme almıştır.
 • Tüm şiirlerinde lirizmin hakim olduğu şair, öğretmenlik duyarlılığını da eserlerine işlemiştir.
 • Halk ağzı söyleme tarzı, o doğallık, saflık şiirlerinde görülür.
 • Şiirlerini son derece sade bir dille kaleme alır.
 • Öğrencileri için  kaleme aldığı birtakım şiirleri hâlâ dilden dile aktarılmaktadır.
 • İlk şiirini 1923 senesinde yazmasına rağmen, şiirlerini “Denizden Çalınmış Ülke” adıyla  aradan geçen onca zamana rağmen 1971 yılında kitap haline getirmiştir.
 • Cumhuriyet dönemi edebiyat dergilerinden olan Çınaraltı, Hareket, Sanat ve Edebiyat, Ün, Edebiyat Dünyası, Şadırvan dergilerinde bazı  şiirleri yayımlandı.
 • 1970’lerde ise şiirleri daha çok Yaşar Nabi Nayır’ın çıkardığı Varlık dergisinde yayımlandı.

Zeki Ömer Defne Eserleri:

Şiir: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler
Araştırma: Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Edebi Sanatlar Bakımından Bir İnceleme

Ilgaz Şiiri

Yıldızlar çamlara değer de geçer,
Gün burdan başını eğer de geçer.
Sular dizlerini döğer de geçer.
Bir Ilgaz, er Ilgaz, yar Ilgaz! ..

Başında bir tavus tuğ gibi çamlar,
Yollara dizilmiş tığ gibi çamlar,
Karşıdan bir zümrüt çığ gibi çamlar.
Bir Ilgaz, er Ilgaz, yar Ilgaz! ..

Dalı var; göklere yeşil direktir,
Gölü var; dağlara düşmüş yürektir,
Yolu var; içinde yitsem gerektir.
Bir Ilgaz, er Ilgaz, yar Ilgaz! .

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.