Değerler Eğitimi

Mehmet Kaplan Kimdir, Mehmet Kaplan Hakkında

Genel
02.03.2019
546

Mehmet Kaplan Kimdir, Mehmet Kaplan Hakkında

Mehmet Kaplan Kimdir, Mehmet Kaplan Hakkında

 • Mehmet Kaplan 1915 yılında doğdu 1986 yılında ise hayata gözlerini yumdu.
 • Daha çok Edebiyat ve Türkçe araştırma ve incelemeleriyle tanınmış Yeni Türk Edebiyatının en önemli profesörleridir.
 • Türk edebiyatıyla ilgili çalışmalarıyla edebiyatımızda öne çıkmış bir yazardır.
 • Deneme türünde eserleride vardır.
 • Yazdığı denemeleri, makaleleri, eleştirileri ve incelemeleriyle tanınmıştır. Mehmet Kaplan, bu toprakların yetiştirdiği  en büyük dil profesörlerdendir.
 • İyi derecede Fransızca, Almanca, İngilizce dillerini bilen yazar sahip olduğu bilgi hazinesiyle, geniş kültürü ile edebiyat alanında özgün yazılar yazmıştır.
 • Eserlerinde daha çok Batı’yı tanıyan, kendi kültürüne her zaman  sahip çıkan , kültürünün değerini bilip kültürünü yaşatacak olan gençler yetiştirmeyi gaye edinmiştir.
 • Şiirler, hikâyeler ve tipler üstündeki tahlil çalışmaları ile birçok araştırmacıya örnek, ön ayak olan Mehmet Kaplan, metinlere derin  analizler yapmasıyla edebiyatımıza yeni bir soluk getirmiştir.
 • Sahip olduğu geniş kültürün etkisiyle edebi metinleri tarihi ve sosyal çevreler içerisinde derin analizler yaparak değerlendirir.
 • Edebi eserlerde insan faktörünü ön plana çıkarıp insanı, zaman ve mekân kavramlarıyla  birlikte ele alır.
 • Mehmet Kaplan eserlerinde, devlet-kültür-millet üçlemesi üzerinde sıkça durur , milleti millet yapan temel unsurun kültür olduğu hususuna dikkat çeker.
 • Tanzimat sonrası edebiyatımızla Halk Edebiyatı’nın farklı konu ve kişileri hakkında araştırma, inceleme, tahlil ve eleştirileri ile tanınır.
 • Şiir, öykü ve tipler üzerindeki tahlil çalışmaları birçok araştırmacıya örnek teşkil eder.
 • Fikir yazıları, metin tahlilleri ve edebiyat tarihi araştırmalarıyla öne çıksa da çalışmalarının genelini “deneme” tarzında oluşturur.
 • İlk zamanlarındaki incelemelerinde metnin anlatım biçimini öne çıkarırken; sonrasında sanatçının kişiliği, psikolojisi, hayatı ile metin arasında bağlantılar kurmaya çalışarak bir nev’i edebiyat tarihine yönelir.
 • Dilin yenileşmesi karşısında tavır alan Mehmet Kaplan, yaşayan Türkçedeki Arapça ve Farsça kelimelerin atılarak dilimizin bozulmasına şiddetle karşı çıkar ve konuda araştırmalar yapar.
 • Alain’in “yazarak düşünmek” metodonu benimseyen Kaplan, birçok denemesini bu amaçla kaleme alır. Bu yazılarda fikir ve duyguyu bir kefede birleştirir.
 • Mehmet Kaplan, edebiyat sahasındaki çalışmalarından ötürü Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından 1981’de Milli Kültüre Hizmet Şeref Armağanı ile ödüllendirilir.

Mehmet Kaplan Eserleri:

İnceleme-Araştırma: Kültür ve Dil, Nesillerin Ruhu, Büyük Türkiye Rüyası, Edebiyatımızın İçinden, Hikâye Tahlilleri, Şiir Tahlilleri I-II, Tip Tahlilleri, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Tevfik Fikret, Namık Kemal

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.