Değerler Eğitimi

Sınavlarda Çıkan Deyimler ve Anlamları

Genel
21.01.2019
4.954
Sınavlarda Çıkan Deyimler ve Anlamları

Sınavlarda Çıkan Deyimler ve Anlamları

Sınavlarda Çıkan Deyimler ve Anlamları

 •  Açgözlülük etmek: Bir şeye karşı aşırı istekli  doyumsuz olmak.
 • Ağzından bal akmak:Çok tatlı konuşmak.
 • Başından savmak:Bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaştırmak.
 • Beyninde şimşek çakmak:*Çok üzülmek. *Zihninde aniden bir düşünce doğmak.
 • Burnundan fitil fitil getirmek:Elde ettiği güzel şey,sonradan gelen sonradan gelen üzüntüler üzerine kendine zehir olmak.
 • Cana yakın olmak:Sevimli olmak.
 • Damdan düşer gibi:Birdenbire yersiz olmak.
 • Dil dökmek:Kandırmak inandırmak için tatlı sözler söylemek.
 • Dilden dile dolaşmak:Çok konuşulmak,uzun süre bahsedilmek.
 • Dile düşmek:Hakkında dedikodu yapılmak.
 • Dile gelmek:Konuşma yeteneği olmayan varlığın konuşur olması.
 • Dili olsa da söylese:Cansız nesne konuşabilse bazı olaylara tanıklık eder.
 • Dili uzun:İncitici konuşan,küstah,saygısız.
 • Dilinden kurtulamamak:Sürekli olarak birisinin sitem,eleştiri,sataşmasına uğramak.
 • Dile dolamak:Aynı şeyi durmadan her yerde tekrarlamak.
 • Dilini tutamamak:Sounu düşünmeden gelişigüzel konuşmak.
 • Dilini yutmak:Seviç korku heyecan sebebiyle konuşamaz olmak.
 • Dilinin altında bir şey olmak:Sözlerden açıkça söylenmeyen bir şeyin anlaşılması.
 • Dilinin ucuna gelmek:Söyleyecek duruma gelmek.
 • Donup kalmak:Donakalmak.

Ders Kitaplarında Yer Alan Deyimler ve Anlamları

 • Eli kolu bağlı olmak:Bir engel dolayısıyla bir iş yapamaz hale gelmek.
 • Foyası meydana çıkmak:Bir olay dolayısıyla bir kimsenin kötü niteliğinin ortaya çıkması
 • Gönül almak:Sevindirmek.
 • Gönül yarası:Bir kimseyi bir kimseyi derin üzüntüde bırakan acı.
 • Gözleri parlamak:Gözlerinde sevinç ve istek belirmek.
 • Gözlerine inanamak:Hiç beklenmeyen bir şeyin görülmesi karşısında şaşırmak.
 • Gözüne girmek:Birinin sevgi ve ilgisini kazanmak. 28-İçi cız etmek:Ansızın içi sızlamak.
 • Kalp kırmak:Gönük kırmak.
 • Kapı duvar:Çalındığında açılmayan kapı,ses  çıkmayan ev.
 • Kapı komşusu yapmak:Bir yere sık gidip gelmek.
 • Kapısı açık:Konuksever.
 • Kapıya dayanmak:Gelip çatmak
 • Kanı donmak:Çok şaşırmak,donakalmak
 • Kökünü kurutmak:Bir daha ortaya çıkmayacak biçimde yok etmek.
 • Köşe bucak kaçmak:Kimseye görünmek istememek.
 • Küplere binmek:Çok öfkelenmek.
 • Medet ummak:Yardım beklemek.
 • Nam salmak:Ününü her yere yaymak.
 • Nazar değmek:Göz değmek.
 • Pılıyı pırtıyı toplamak:Gitmek üzere tüm eşyalarını toplamak.
 • Şevke gelmek:İsteği hevesi artmak.
 • Tevarüs etmek:*Malın mirasın birinden kalması*Kalıtım yoluyla birinden-ötekine geçmek
 • Umudunu kesmek:Artık olacağını beklememek.
 • Vakit öldürmek:Zamanı gereksiz işlerle iş yapmadan geçirmek.
 • Yarasını sarmak:Birinin zorunlu ihtiyacını karşılamak.
 • Yola düşmek:Yola çıkmak,yol almaya başlamak.
 • Yola koyulmak:Yola düzülmek.
 • Yoldan çıkmak:Doğru yoldan ayrılmak.
 • Yüreğe işlemek:Çok derin acı uyandırmak.

Değerler Eğitimi

Deyim Nedir, Deyimlerin Özellikleri Nelerdir

Deyimler ve Açıklamaları

Eğitim İle İlgili Özlü Sözler Değerler Eğitimi

Sık Kullanılan Deyimler (Anlamları, Örnek Cümleler)

Cömertlik Deyimler Ağacı Değerler Eğitimi

Yorumlar
 1. Ahmet Arif erbay dedi ki:

  “Mal gibi” bir deyimdir

  1. birisi dedi ki:

   aynen sen