Değerler Eğitimi

Sempozyum Nedir, Sempozyumun Özellikleri Nelerdir

Genel
22.01.2019
2.764

Sempozyum Nedir, Sempozyumun Özellikleri Nelerdir

Sempozyum Nedir;

Alanlarında uzman kişilerin kendi alanlarında hazırladıkları bilimsel makale niteliğindeki bildiriyle katıldıkları bilimsel toplantılara sempozyum (bilgi şöleni) denir. Herhangi bir konunun farklı yönleri üzerinde, aynı oturumda, başka kimseler tarafından seri konuşmalardan oluşan toplantılardır.

Sempozyumun Özellikleri:

 • Belli bir konuyu aydınlatmak, açığa çıkarmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı bilimsel toplantılardır.
 • Başka bir ifadeyle; ortaya atılan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma türüdür. Bundan yüzden sempozyumun diğer adı bilgi şöleni olarak adlandırılır.
 • Sempozyumdaki genel  amaç, ortamda bulunan dinleyicileri ikna etmek veya fikirlerini değiştirmek değildir. İşlenen konuyla ilgili dinleyiciler bilgilendirilir ve meselelerin çözümü için beyin jimlastiği yapılarak farklı yollar aranır.
 • Gerek duyulduğunda tartışılan konu hakkında uzman kişilerin  inceleme ve araştırmalarına dayalı görüşleriyle sempozyuma  katkıda bulunulur.
 • Günümüzde çok sık yapılan bir toplantı türüdür. Üniversitelerde, devlet kurumlarında veya özel kurumlarda farklı farklı konularda sempozyum yapılmaktadır.
 • Genel olarak  açıklayıcı anlatım kullanıldığı sempozyumlarda dil göndergesel işlevde kullanılır.
 • Bir sempozyuma baktığımızda en az üç, en çok altı konuşmacı olduğunu görürüz.
 • Her konuşma ortalama 5-20 dakika arasında sürer.
 • Konuşmaların bittiğinde forum yapılacaksa, yani dinleyicilerde pasif değil aktif olarak sempozyuma konuşmacı olarak katılacaksa, konuşmaların toplamı bir saati geçmemesi uygun olur.
 • Sempozyumda yapılan konuşmalar, sohbet ve belli bir samimiyet iklimi içinde yapılırsa sempozyum amacına ulaşılır. İşte bundan dolayı sempozyuma başlamadan daha önceden titiz bir hazırlık yapılmalı,  konunun bölünmesi, konuşacak kişilerin bilgi, prestij, söz söyleme sanatı bakımından sempozyuma yeterli olmaları gerekir.
 • Sempozyumda ele alınan konu, değişik meslek kollarındaki kimseler tarafından incelenir. Örneğin; eğitim konusu ele alındığı zaman, doktor, sosyolog, psikolog, eğitimci, gazeteci ve anne-baba gözü ile dinleyicilere aktarılır.
 • Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları içinde ele alırlar. Örneğin; Yunus Emre konulu bir bilgi şöleninde konuşmacılardan biri onun yaşadığı dönemdeki sosyal gelişmeleri ele alırken, bir başka konuşmacı Yunus Emre’nin şiirlerindeki insan sevgisini, dünyaya bakış tarzını anlatabilir.
 • Sempozyum, diğer konuşma türlerine göre daha bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Amaç konuyu tartışmak değildir. Konu, uzman kişilerce olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirilir, çözüme ulaşılır.
 • Sempozyum bir başkan tarafından yönetilir. Sempozyumlar, önceden belirlenen yer ve tarihte oturum başkanının başkanlığında gerçekleştirilir.
 • Konuşmaların sonunda oturum başkanı konuyu kısaca özetler, çıkan sonucu dinleyicilere aktarır ve sempozyumu kapatır.
 • Sempozyum, konunun önemi ve işlenecek olan konunun uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda, birkaç gün sürebilir.
 • Konuşmacılar isterlerse dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırabilirler.
 • Sempozyum bildirileri daha sonra kitap olarak da yayımlanır
Sempozyumla Açık Oturum Arasındaki Fark
 • Sempozyumda sanat ve bilim alanında uzmanlaşmış kişilerin uzmanlaştıkları alanda bir sonuca ulaşmak için yaptıkları tartışmalardır.
 • Açık oturumda ise konu bu şekilde sınırlandırılmış değildir.
 • Ayrıca açık oturumlar, her kesimden dinleyiciye açıktır.
 • Oysa sempozyumlarda belli alanda uzmanlaşmış kişiler dinleyici olarak katılır.
Sempozyumla Panel Arasındaki Fark
 • Panel sohbet havası içinde gerçekleşirken, sempozyum daha bilimsel bir hava içinde gerçekleşir.

Değerler Eğitimi

Münazara Konuları Nelerdir, Örnek Münazara Konuları

Açık Oturum Nedir, Açık Oturumun Özellikleri

Konferans Nedir, Konferansın Özelikleri Nelerdir

Sınavlarda Çıkan Deyimler ve Anlamları

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.