Değerler Eğitimi

Münazara Nedir, Münazaranın Özellikleri Nelerdir

Genel
22.01.2019
1.084

Münazara Nedir, Münazaranın Özellikleri Nelerdir

Münazara Nedir; Bir fikrin olumlu ve olumsuz taraflarının karşılıklı iki grup halinde jüri ve dinleyicilerin önünde tartışılmasına dayanan sözlü anlatım türüne münazara denir. Şimdi isterseniz münazaranın özelliklerine bakalım

Münazaranın Özellikleri:

 • Daha çok okullarda sınıf ortamında yapılan bir tartışma türüdür.
 • Münazara etkili bir fikir ve söz yarışmasıdır.
 • Münazarada Amaç, savunulan fikri kanıtlamak, karşı tarafın fikrini çürütmektir.
 • Münazaralarda varsayımlar, iddialar mantığa ve bilimsel verilere dayanılarak aksi idda edilip çürütülmeye çalışılır.
 • Münazarada savunulan düşüncenin doğruluğu kadar düşüncenin jüri ve izleyicilere  doğru ve etkili bir biçimde savunulması da önem arz etmektedir.
 • Münazaralarda karşılıklı iki takım/grup bulunur. Bu takımlar genellikle  3-4 kişiden oluşur.
 • Her grubun grubunu yöneten, yönlendiren bir başkanı vardır, başkanlar aynı zamanda bulundukları grupların sözcülüğünü yaparlar.
 • Münazarada buluna gruplar önceden kendi aralarında işbirliği yapıp hazırlık yapmalılar, araştırma yapmalılar. 2 veya 3 hafta önce münazara konuları tartışmacı gruplara verilir.
 • Konuyu iyice araştıran, kendisine verilen süreyi  iyi kullanan her zaman münazaraya önde başlar.
 • Münazarada bir tez ve bu tezi çürütecek antitez vardır. Bir grup bir tezin doğruluğunu ispatlamaya çalışırken ; diğer grupta onun fikrinin  yanlışlığını ispat etmeye çalışır.
 • Münazarada jüri ve münazaracılara münazara tekniği konusunda önceden bilgi verilmeli herkes görevlerini  iyice kavramalıdr.
 • Konuşma yaparken jüriye ve dinleyicilere karşı yapmak gerekir.
 • Münazarada düşüncelerinizi daha iyi ifade edebilmek için jest, mimik, ses tonu ve vurgu etkililik biçimde kullanmak gerekit.
 • Bu gruplar karşılıklı konuşmalarını sunduktan birbirlerinin fikirlerini çürütmek için yeni fikirler ürettikten sonra jüri kendi içinde bir değerlendirme yaparak kazanan grubu açıklar.
 • Münazarada kendi konusunu güçlü şekilde savunan, rakibin fikirlerini çürüten  taraf kazanır.
 • Münazarada puanlama genellikle 100 puan üzerinden yapılır.

Devamı…..

 • Münazaranın bir fikir yarışı olduğunu unutmamalı ve münazarayı kişisel sataşmaya, münakaşaya dönüştürmemeliyiz. Münazarayı yöneten kişi sürekli aktif olmalı, gergin ortamı dağıtmalı.
 • Münazaradaki kişiler İyi bir konuşma, tonlama ve kelime hazinesine sahip olmalı; ayrıca konuyla ilgili belge ve dokumana erişme ve kılık kıyafet, tertip düzeni münazarada jüriyi etkilemede oldukça önemlidir.
 • Jüri, genellikle konusunda uzman üç kişiden oluşur. Grupların konuşmaları bitince jüri elinde değerlendirme ölçeği varsa buna göre  puanlamasını yapar ve kazanan tarafı açıklar.
 • Jüri değerlendirme yaparken ölçütleri şunlar olmalıdır; konuşmacıların sunuş tarzını, kanıtların, yorum ve açıklamaların inandırıcılığı, çeşitliliği, konuşma yeteneği, konuya hakimiyeti ve karşı tezlere verilen cevapların doyuruculuğuna,
 • Ayrıca jüri kazanan grubun dışında en başarılı konuşmacıyı da seçer.
 • Münazarada konular “Teknoloji yararlı mıdır, yoksa zararlı mıdır?”, “Şiddet, bir eğitim aracı mıdır, değil midir?”, “Turizmin gelişmesinde doğal güzellikler ve tarihi eserler mi yoksa tesisler mi daha etkilidir?” gibi bir yargı biçiminde sunulmalıdır.
 • Münazarada amaç, inandırıcı olmaya çalışmak, jüriyi etkilemektir. Bunun için tartışma sırasında karşı tarafın görüşlerini iyi bir şekilde dinlemeli, açıklamaları ve zayıf noktaları not alınarak tespit edilmeli ve ona göre cevap verilmelidir.
 • Münazara; öğrencilerin ders dışındaki gelişimini sağlar.
 • Münazara, öğrencilere araştırma, düşünme, eleştirme yeteneği ve güzel konuşma becerisi kazandırması yanında; konuşmacılara güven duygusu vermesi ve kişiliklerini güçlendirmesi bakımından oldukça yararlıdır.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.