Değerler Eğitimi

Konferans Nedir, Konferansın Özelikleri Nelerdir

Genel
21.01.2019
1.156

Konferans Nedir, Konferansın Özelikleri Nelerdir

Konferans Nedir,

Alanında uzman bir kişinin genellikle bilimsel bir konuyla ilgili görüşlerini sunmak ve dinleyicileri konu hakkında bilgilendirmek amacıyla yaptığı hazırlıklı ve planlı konuşmaya konferans denir.

Konferansın Özellikleri:

 • Bilim, kültür, sanat, edebiyat, teknoloji gibi doğa ve kültür bilimleriyle ilgili konularda açıklayıcı ve öğretici amaçla, dinleyici karşısında yapılan hazırlıklı konuşmalardır.
 • Konferansın en belirgin özelliği, öğretici olmasıdır.
 • Bu bakımdan dil, göndergesel işlevde kullanılır.
 • Konferansta cümleler açık, anlaşılır, orijinal, duru ve monotonluktan uzak olmalıdır.
 • Konferanslar, hazırlıklı konuşmalardır.
 • Konferans öncesinde ciddi bir çalışma gerekir.
 • Konferansta amaç dinleyenleri coşturmak veya onlara bir fikir aşılamak değil, dinleyicileri belli bir konuda bilgilendirmektir.
 • Konferansın girişinde konferansın konusu açıklanır.
 • Konferans veren kişinin bir sunucu tarafından dinleyicilere bütün yönleriyle tanıtılması, konferans öncesi yapılması gerekenlerden biridir.
 • Konferanslarda konu, dinleyicilerin ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
 • Konu seçiminde dinleyicilerin durumu, ilgi ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Konferansın amaçlarından biri de geniş bir kitleye veya uzmanlar grubuna bir konu hakkında bilgi vermektir.
 • Konferansta hitap cümlesi protokol sırasına göre söylenir. Örneğin; Sayın Müdürüm, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler…
 • Konuşmacı, herkesin bildiği, sıradan veya geçerliliğini yitirmiş bilgilerden uzak durmalıdır.
 • Konferansı verecek kişi, sözcüklerin telaffuzuna (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir.
 • Verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır. Konuşmacı, bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınmalıdır. Zaman zaman canlı örnekler ve fıkralarla, ses tonuna verilecek iniş ve çıkışlarla dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık tutmaya çalışmalıdır.
 • Süre, dinleyicileri sıkmayacak kadar kısa olmalıdır, yani konuşmacı, az ve öz konuşmalıdır.
 • Konferans; anlatılanların özetlenmesi, maksadın verilmesi ve dinleyicilere iltifat eden sözlerle bitirilmelidir.

Konferans Planı Şu Şekilde Düzenlenebilir:

a) Hitap Cümlesi
b) Konunun Sunuluşu
c) Konferansın Amacı
d) Sonuç
e) Sorular ve Cevaplar

UYARI: Konferans söylevle (nutuk) karıştırılmamalıdır. Söylevde, dinleyicileri bir davaya inandırmak ve onlara bir düşünceyi aşılamak amacı vardır. Konferans ise öğreticidir, konu hakkında bilgi verip konuyu açıklığa kavuşturmak amaçlanır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.