Değerler Eğitimi

Hüseyin Nihal Atsız Hayatı, Eserleri

Genel
23.01.2019
619

Hüseyin Nihal Atsız Hayatı, Eserleri

Hüseyin Nihal Atsız Hayatı;

 • Hüseyin Nihal Atsız’ın 1905 yılında dünyaya gözlerini açtı 1975 yılında ise hayata gözlerini yumdu.
 • Milli Edebiyat anlayışına ve onun savunduğu fikirlere bağlı sanatçılardandır.
 • Şiir, roman ve araştırma alanlarında birçok eser kaleme almıştır.
 • Bir fikir adamı olarak bütün ömrünü “Türkçülük” davasına adayan Nihal Atsız, kendisini Türkçü, milliyetçi ve Turancı olarak tanımlar.
 • Türk Edebiyatında Türkçülük akımının en önemli temsilcilerindedir.
 • “Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeye tenezzül etmeyecek kadar millî şuur ve gurura malik bir Türk’üm. Siyasi, içtimai mezhebim Türkçülüktür.” kelamı onun hayat felsefesini özetlemiştir.
 • Türkçülük akımını her zaman destekleyen Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi bir çok edebi, kültürel dergiyi çıkarmıştır.
 • Turancılığa dayanan bir düşünceye sahip olan Hüseyin Nihal Atsız eserlerinde din öğesine hiç yer vermemiştir.
 • Hocası Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün yanında yetişir ve ondan etkilenir.
 • Üslubu oldukça sert, ateşli ve keskin olan Hüseyin Nihal Atsız düşüncelerini adeta haykırırcasına çekinmeden, korkmadan savunur.
 • Eserlerinde dine yer vermeyen Atsız, Sosyalizm akımına ve İslamiyet’e şiddetle karşı çıkar.
 • Şiirlerinde tema olarak  daha çok  sevgi ve ayrılık konularını işlemiştir.
 • Romanlarını yazarken efsane, mitos, destan geleneğinden fazlasıyla yararlanmıştır.
 • Hüseyin Nihal Atsız tarihimizi ön plana çıkaran tarihi romanlar yazmıştır.
 • Göktürk tarihi konusunda çok fazla bilgilere sahip olan Hüseyin Nihal Atsız, Göktürk tarihini sade bir dille bizlere anlatır.
 • Göktürklerin tarihini de “Bozkurtların Ölümü”, “Bozkurtlar Diriliyor” eserlerinde kaleme alır.
 • Deli Kurt” adlı eserinde Osmanlı tarihini özellikle de Osmanlının  ilk dönemini konu alır.
 • “Ruh Adam” adlı romanında ise Otobiyografik roman olarak  kendi hayatını anlatır.
 • Şiirleri, “Yolların Sonu” ismiyle kitap halinde basılır.

Hüseyin Nihal Atsız Eserleri:

Roman: Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Ruh Adam, Deli Kurt, Dalkavuklar Gecesi

Şiir: Yolların Sonu

Araştırma: Türk Edebiyatı Tarihi, Edirneli Nazmi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.