Değerler Eğitimi

Forum Nedir, Forumun Özellikleri Nelerdir

Genel
26.01.2019
2.079

Forum Nedir, Forumun Özellikleri Nelerdir

Forum Nedir, Forumun Özellikleri Nelerdir

Forum,  toplumla alakalı bir sorunun, toplumsal bir konunun kalabalık bir dinleyici karşısında, ayrıntısınıa inilerek  ele alındığı bir tartışma şeklidir. Forumdaki en önemli özellik kamuoyuna, topluma mal olmuş,toplumsal bir  sorunun geniş kitleler önünde derinlemesine tartışılması ve bu tartışmada dinleyicilerin de sorularıyla aktif bir biçimde yer almasıdır.

Eski zaman  site devletlerinde ve Eski Romalılar döneminde toplum ve memleket sorunlarını istişare etmek için halkın toplandığı, herkesin fikirlerini özgürce ifade ettiği geniş meydanlara forum deniliyordu. Forum, sözcük anlamı olarak Eski Roma’da “halkın toplandığı alan, pazar yeri” manalarına gelirdi. Bu geniş meydanlarda Devlet  hakkındaki her konu konuşulur, ardından da halk konu hakkındaki düşüncelerini söylerdi ve istişareler yapılırdı. Bu tartışmalar sonucunda ise konu hakkında neticeye varılırdı. Günümüzde ise, dinleyici pozisyonunda olanların da söz söyleyebildiği  belli bir konunu tartışmak için tertiplenmiş  toplantı anlamında kullanılmaktadır.

Forumun Özellikleri

 • Forum, temeli tartışmaya dayanan bir sözlü anlatım türüdür.
 • Forum, eski kelime anlamından çıkarak günümüzde “toplantı” anlamında kullanılmaktadır.
 • Forumda esas amaç, belli neticelere, kararlara ulaşmak değil, konuyu farklı anlayış ve boyutlarıyla ortaya koymaktır, konuyu aydınlatmaktır.
 • Forumda kamuoyunu, toplumu ilgilendiren bir konu kalabalık bir izleyici kitlesi önünde konuşulur.
 • Forum, dinleyicilerin olaylara tek bir noktadan,açıdan bakmaktan ziyade  farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar.
 • Forum daha çok panelin devamında yapılır.
 • Forumda sorular, herkesin rahat anlayacağı bir şekilde açık, net ve anlaşılır olmalı, farklı anlaşılabilecek, konuyu saptıacak, soru tiplerinden uzak durulmalıdır.
 • Forumu bir başkan yönetir. (Moderatör)
 • Forum başkanının kültürlü, seviyeli, hoşgörülü, nezaket sahibi, açık fikirlere sahip, hazır cevap tarafsız ve kıvrak olması forumun daha akıcı işlemesine, başarısına önemli katkılarda bulunur.
 • Forumu yönetecek kişinin (Moderatör) konuya bir uzman kadar hakim olması, konuşulanları kavrama, algılama, özümseme, içselleştirme, özetleme, konuşulanlardan sonuç çıkarma, düşünceler arasında bağ kurabilme gibi forumu yönetebilme niteliklerine sahip olması gerekir.
 • Forumda dinleyiciler de aktif bir şekilde düşünür ve tartışmaya katılır. Bu açıdan forumu yönetmek, dengeyi sağlayabilmek ayrı bir ustalık gerektirir. Yoksa forum, her kafadan ayrı bir sesin çıktığı bir şova dönüştüğü, kargaşa ortamına dönüşür.(Bu da verimli olmasını engeller, amacından saptırır.)
 • Dinleyiciler uzun uzadıya konuşmak yerine  açık ve kısa bir şekilde fkirlerini belirtmeli; konuşmacılara konudan bağımsız  özel sorular yöneltmemelidir.
 • Dinleyiciler pasif değil aktiftir, Başkandan izin alarak, kısa, açık sorularıyla ve açıklamalarıyla foruma katılır, katkı sağlar.
 • Forumda seyircilerin görüş ve düşünceleri ifade ederken yanlış bilgi ve açıklamalara karşın foruma davet edilen uzmanlarca gerekli düzeltme ve açıklamalar yapılır.
 • Forumda, tartışmada mutlaka belli  bir seviye yakalanmalıdır. Tartışma; saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde  olmalı, sataşmalardan kaçınılmalı ve hepsinden önemlisi samimi bir havada geçmelidir.
 •  Başkan, tartışmaya geçmeden  önce yapılacak konuşmaların zamanını, sorular, cevaplar ve yorumların sınırı gibi forumun yönetimi üzerine teknik bilgi verir. Dinleyicilerde tartışma isteği uyandıracak, güdüleyecek bir hava yaratır. Konu dışına çıkmaları ve ikili dilalog, sataşmaları önler. Başkan tartışmanın sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri tekrardan kızaca özetler.
 • Son yıllarda  forum, dinleyici olmadan uzman konuklarca da yapılmakta ve sonradan basın aracılığıyla basın-yayın araçlarında yayımlanmaktadır.

 

Değerler Eğitimi

Sempozyum Nedir, Sempozyumun Özellikleri Nelerdir

Açık Oturum Nedir, Açık Oturumun Özellikleri

Sempozyum Nedir, Sempozyumun Özellikleri Nelerdir

Münazara Konuları Nelerdir, Örnek Münazara Konuları

Münazara Nedir, Münazaranın Özellikleri Nelerdir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.